Câu hỏi

1.44KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Vụ việc tố cáo đã có quyết định thụ lý tố cáo, trong quá trình xác minh nội dung tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã mời người tố cáo 3 lần để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc xác minh nhưng người tố cáo không đến. Xin hỏi, trong trường hợp này có đình chỉ giải quyết tố cáo không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại Điều 34 Luật Tố cáo năm 2018 việc đình chỉ giải quyết tố cáo khi có các căn cứ sau:

– Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này;

– Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo;

– Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Do đó trường hợp đã mời người tố cáo 3 lần đến làm việc nhưng không đến, đây không phải là căn cứ để đình chỉ giải quyết vụ việc vì không thuộc Điều 34 Luật Tố cáo nên người có thẩm quyền không đình chỉ giải quyết tố cáo mà vẫn tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung.

Mặt khác, tại Điều 9 Luật Tố cáo năm 2018 quy định nghĩa vụ của người tố cáo: Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; Hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu;

Trường hợp người tố cáo không hợp tác thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ từ người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung tố cáo. Và người giải quyết tố cáo tiếp tục giải quyết tố cáo theo quy định chung.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 24 của Luật Tố cáo năm 2018 trước khi thụ lý tố cáo phải xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo, khi xác minh phải chốt được nội dung tố cáo, tránh trường hợp chưa xác minh thông tin ban đầu đã thụ lý tố cáo.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings