Câu hỏi

1.56KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Cơ quan quản lý Nhà nước trong trường hợp nhận được đơn tố cáo về một vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình nhưng trước đó đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và đang tiến hành kiểm tra về vụ việc đó thì có thụ lý đơn tố cáo đó hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn Trường Cán bộ Thanh tra trả lời như sau:

Mục đích của tố cáo là việc báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân…

Mục đích của việc giải quyết tố cáo là: xem xét xem có hay không có hành vi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

Trường hợp bạn hỏi thì cơ quan Nhà nước đang tiến hành kiểm tra liên ngành về vụ việc đó. Vậy nên, khi nhận được đơn tố cáo, thì cơ quan Nhà nước không nhất thiết phải ra quyết định thụ lý, mà có thể trả lời cho người tố cáo biết vụ việc đó đang được tiến hành kiểm tra liên ngành.

Sau khi có kết quả kiểm tra liên ngành, nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu trong đơn tố cáo, người tố cáo có yêu cầu thông báo kết quả giải quyết thì cơ quan Nhà nước sẽ thông kết quả kiểm tra cho người tố cáo được biết./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings