Câu hỏi

1.58KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ngày 30-11-2020, Chủ tịch UBND huyện T có nhận được đơn tố cáo Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện T có hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ công vụ. Chủ tịch huyện T có giao cho Thanh tra huyện T tham mưu, giải quyết. Trong giai đoạn tiến hành làm việc với người tố cáo để kiểm tra điều kiện thụ lý thì người tố cáo rút đơn tố cáo.

Là cán bộ xử lý đơn của Thanh tra huyện T, tôi phải làm gì trong tình huống này?

 

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Trường hợp đơn tố cáo được gửi trực tiếp đến Chủ tịch UBND huyện: Thanh tra huyện tiến hành mời người tố cáo đế làm rõ nội dung đơn. Tại buổi làm việc, người tố cáo rút tố cáo. Căn cứ Điều 33 Luật Tố cáo năm 2018 quy định về việc rút tố cáo, Thanh tra huyện sẽ lập biên bản làm việc ghi nhận việc rút tố cáo và sau đó có báo cáo, tham mưu giải quyết gửi đến Chủ tịch UBND huyện.

Tùy từng trường hợp, Thanh tra huyện sẽ làm báo cáo, tham mưu giải quyết như sau:

+ Trường hợp đơn có dấu hiệu, nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ rõ ràng và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì Thanh tra huyện báo cáo đề xuất Chủ tịch huyện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước của Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, phục vụ cho công tác quản lý của Chủ tịch UBND huyện.

+ Trường hợp không có dấu hiệu, nội dung, tài liệu, chứng cứ rõ ràng, Thanh tra huyện đề xuất cho rút đơn tố cáo và báo cáo Chủ tịch huyện không thụ lý.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings