Câu hỏi

221Những vấn đề khác
0
0 bình luận

Tôi bị UBND xã xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm pháp luật đất đai. Tôi khiếu nại và được UBND huyện giải quyết khiếu nại và kết luận quyết định giải quyết khiếu nại của UBND xã là sai. Căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện, tôi có thể yêu cầu UBND xã bồi thường thiệt hại cho khoản thu nhập bị mất do phải nghỉ làm để đi yêu cầu bồi thường không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Điều 7 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi đủ các căn cứ sau:

–  Thứ nhất, có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng. Trường hợp của bạn Quyết định giải quyền khiếu nại lần hai là văn bản phù hợp.

– Thứ hai, có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thiệt hại được hiểu là sự giảm sút các lợi ích về tài sản hoặc lợi ích về nhân thân so với tình trạng hiện hữu hoặc sự giảm sút các lợi ích mà chủ thể bị thiệt hại sẽ và chắc chắn có được trong tương lai trong một điều kiện bình thường nếu không có việc gây thiệt hại xảy ra. Thiệt hại có thực mà người bị thiệt hại phải chịu do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra bao gồm: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết; thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm; thiệt hại về tinh thần; các chi phí khác: chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại, tố cáo; chi phí thuê người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hai; chi phí đi lại để thăm gặp của thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù về thi hành án hình sự.

–  Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại. Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại ở đây được hiểu là thiệt hại thực tế mà người bị thiệt hại gánh chịu phải bắt nguồn từ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ. Nếu trường hợp một vụ việc có hành vi trái pháp luật, có thiệt hại thực tế phát sinh nhưng thiệt hại đó không bắt nguồn từ hành vi trái pháp luât, thì cũng không phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trong trường hợp này, giữa thiệt hại là thu nhập thực tế của bạn bị mất do phải đi yêu cầu bồi thường không đi làm được với hành vi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã có mối quan hệ nhân quả với nhau. Như vậy, bạn sẽ được bồi thường khoản này theo quy định của pháp luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings