Câu hỏi

178Thanh tra
0
0 bình luận

Tôi xin hỏi thời hạn cuộc thanh tra hành chính tính thời gian liên tục từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến khi kết thúc thanh tra trực tiếp hay trừ đi ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo Điều 3 Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra đã quy định rõ về thời hạn thanh tra như sau: “Thời hạn thanh tra là khoảng thời gian được tính từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, thời hạn cuộc thanh tra nói chung và thanh tra hành chính nói riêng được tính là thời gian liên tục kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra trực tiếp đối tượng thanh tra không tính các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật về lao động.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings