Câu hỏi

244Thanh tra
0
0 bình luận

Tháng 8/2021, Đoàn thanh tra thuộc Cục thuế đã thanh tra tại doanh nghiệp tôi và đã phát hiện có một hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Đoàn thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính tại doanh nghiệp tôi, sau đó lại tiếp tục chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tôi xin hỏi như vậy có đúng quy định của pháp luật không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/211 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thanh tra: “Trong quá trình thanh tra hoặc khi kết thúc thanh tra, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày phát hiện dấu hiệu tội phạm, người ra quyết định thanh tra phải chuyển hồ sơ vụ việc và bản kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra để xem xét khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo ngay bằng văn bản cho Viện Kiểm sát có thẩm quyền biết.”

Điều 7 Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ quy định:

“Trường hợp có căn cứ không khởi tố vụ án hình sự thì Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến Cơ quan thanh tra đã kiến nghị khởi tố; 

Trường hợp có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thanh tra đã kiến nghị khởi tố biết;

Trường hợp chưa đủ căn cứ khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự thì Cơ quan điều tra tiến hành xác minh để thu thập, bổ sung chứng cứ và đề nghị Cơ quan thanh tra đã kiến nghị khởi tố phối hợp thực hiện khi xét thấy cần thiết;

Trường hợp không khởi tố vụ án hình sự mà cần xử lý bằng biện pháp khác thì Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thanh tra, Viện Kiểm sát;”

Trong trường hợp vụ việc xử lý theo quy định pháp luật hình sự (tức Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án) thì sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, việc Đoàn thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính tại doanh nghiệp sau đó lại tiếp tục chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra là không đúng quy định của pháp luật.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings