Câu hỏi

1.40KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi xin hỏi: Em gái tôi là giáo viên Trường THCS A bị xử lý kỷ luật với hình thức Khiển trách (Quyết định kỷ luật của UBND thành phố). Theo tìm hiểu của tôi thẩm quyền xử lý kỷ luật phải của Hiệu trưởng Trường THCS, bởi Hiệu trưởng có thẩm quyền quản lý trực tiếp. Vậy Quý cơ quan hướng dẫn tôi phải làm đơn khiếu nại Quyết định kỷ luật của UBND thành phố hay là khiếu nại về hành vi ban hành Quyết định kỷ luật của UBND thành phố là vi phạm pháp luật.

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại Điều 14 về Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập của Nghị định 124/2020 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011 quy định như sau:

“1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của viên chức do mình quản lý trực tiếp.

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp dưới đã giải quyết mà còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không có đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp thì người đứng đầu cơ quan nhà nước quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đó có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

3. Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai”.

Tuy nhiên, hiện nay, các giáo viên của các Trường THCS thường do UBND cấp Huyện tuyển dụng, ký kết hợp đồng và khen thưởng, kỷ luật. Do đó, trong trường hợp này, thì Trường THCS sẽ thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND thành phố (cấp Huyện). Và thẩm quyền ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với viên chức sẽ thuộc về Chủ tịch UBND thành phố. Nếu bạn không đồng ý với quyết định xử lý kỷ luật của Chủ tịch UBND thành phố thì bạn có thể khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật này, để đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings