Câu hỏi

1.50KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi là người khiếu nại trong một vụ việc đang được giải quyết. Tôi được biết có người đang lưu giữ tài liệu có liên quan tới vụ việc khiếu nại đó.

Cho tôi xin hỏi: Tôi có được yêu cầu cá nhân đó cung cấp tài liệu cho mình hoặc cho cơ quan giải quyết khiếu nại hay không? Tôi có quyền được biết những tài liệu khác mà người có thẩm quyền dùng làm căn cứ để ra quyết định giải quyết vụ việc đó không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại Điều 12 Luật Khiếu nại: Người khiếu nại có quyền:

…Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước;

… Người khiếu nại được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước;

Như vậy, theo quy định trên thì người khiếu nại có quyền yêu cầu cá nhân đang lưu giữ tài liệu cung cấp tài liệu đó cho người khiếu nại để người khiếu nại giao nộp cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại để làm căn cứ giải quyết.

Đồng thời, người khiếu nại có quyền được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước;

Tuy nhiên, việc yêu cầu được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại nên tiến hành vào thời điểm thích hợp để tránh gây khó khăn cho người giải quyết khiếu nại./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings