Câu hỏi

1.58KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi là công nhân vận hành trạm biến áp 110KV đóng trên địa bàn tỉnh H từ  năm 1995 đến năm 2020. Vừa qua, vì lý do sức khỏe tôi xin nghỉ hưu trước tuổi. Nhưng BHXH tỉnh H không giải quyết cho tôi được hưởng lương hưu của người có trên 15 năm làm việc trong môi trường độc hại mà trừ tôi 12% lương hưu do nghỉ trước tuổi 6 năm, không giải quyết cho tôi được hưởng lương hưu mức 75%.

Tôi làm đơn khiếu nại lên BHXH tỉnh H. BHXH tỉnh H trả lời tôi là tôi phải trừ 12% lương hưu với lý do là: Trong sổ BHXH của tôi ghi chức danh công việc của tôi là “Công nhân vận hành trạm biến áp 110KV” còn trong bảng Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành có 2 công việc tương đương là “Công nhân vận hành trạm biến thế 110KV” và “Quản lý và vận hành trạm biến áp 110KV” (chức danh công việc của tôi ghi trong Sổ BHXH không đúng câu chữ với Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại…) nên không giải quyết cho tôi được.

Theo tôi, hai chữ “biến áp” và “biến thế” là như nhau, nên việc trừ 12% lương hưu của tôi là không đúng. Tôi không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại của BHXH tỉnh H, tôi phải làm đơn lên cơ quan nào để được giải quyết?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Khiếu nại của bạn thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại căn cứ theo Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo khoản 3 Điều 14 Quyết định số 378/QĐ-BHXH thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại của BHXH Việt Nam:

3. Tổng Giám đốc

a) Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về BHXH, BHTN, BHYT của mình, của công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp;

b) Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật công chức, viên chức do mình ban hành;

c) Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về BHXH, BHTN, BHYT; quyết định, hành vi về BHTN, BHYT mà Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Giám đốc BHXH tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết;

d) Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định kỷ luật viên chức mà Giám đốc BHXH tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại.

Theo quy định nêu trên, nếu bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc BHXH cấp tỉnh, bạn có thể viết đơn khiếu nại lần hai lên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings