Câu hỏi

1.45KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi là chủ một nhà hàng. Gần đây, một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đổ rác thải ra bãi trống của khu dân cư gần cửa hàng của tôi. Mùi hôi thối khiến cho nhà hàng vắng khách nhiều so với bình thường, các hộ dân sinh sống bên cạnh cũng rất bức xúc. Chúng tôi nên làm gì để chấm dứt hành vi gây ô nhiễm môi trường của công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi kia?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo như những thông tin mà bạn cung cấp, hành vi của công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đổ rác thải ra bãi trống của khu dân cư là một hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại  Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể là hành vi: “Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Cung cấp thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền biết là quyền và nghĩa vụ của công dân. Do đó, khi thấy có hành vi đổ rác thải không đúng quy định, bạn có thể tố cáo với tư cách cá nhân hoặc cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi hành vi này có thể làm đơn phản ánh với chính quyền địa phương. Cụ thể:

– Đối với tố cáo, bạn có thể làm đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. Dù hình thức nào, bạn cũng cần đưa ra được các thông tin cụ thể như sau: Họ, tên, địa chỉ, nội dung tố cáo rõ ràng và cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi tố cáo. Người tố cáo phải ký vào đơn tố cáo và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về nội dung tố cáo.

– Đối với phản ánh, bạn và những hộ dân xung quanh có thể phản ánh bằng văn bản gửi đến cơ quan có thẩm quyền hoặc phản ánh trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện. Khi nhận được thông tin phản ánh, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings