Câu hỏi

247Thanh tra
0
0 bình luận

Tháng 10/2021, Đoàn thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thanh tra tại Doanh nghiệp tôi. Tháng 11/2021 Đoàn thanh tra của Chi cục Chăn nuôi và Thú y lại tiến hành thanh tra tại Doanh nghiệp tôi với nội dung và thời kỳ thanh tra trùng với 01 nội dung và thời kỳ thanh tra của thanh tra Sở đã thực hiện tháng 10/2021. Xin hỏi Doanh nghiệp tôi phải làm gì?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi như trên, chúng tôi trả lời như sau:

Đối với tình huống bạn hỏi có thể xảy ra hai khả năng:

– Khả năng thứ nhất: Nếu Đoàn thanh tra của Chi cục tiến hành thanh tra theo chương trình kế hoạch thì vi phạm Chỉ thị 20/CT-TTg về chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bạn làm văn bản kiến nghị với Giám đốc Sở về việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra và đề nghị Chi cục không được tiến hành thanh tra doanh nghiệp bạn về nội dung đã được thanh tra.

– Khả năng thứ hai: Nếu Đoàn thanh tra của Chi cục tiến hành thanh tra đột xuất thì Đoàn thanh tra Chi cục vẫn được tiến hành thanh tra tại doanh nghiệp vì xử lý việc chồng chéo về nội dung, phạm vi thanh tra chỉ áp dụng cho thanh tra theo kế hoạch. Việc thanh tra đột xuất được tiến hành khi cơ quan thanh tra phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đơn tố cáo hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings