Câu hỏi

1.53KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Trường hợp UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi đất của công dân do sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật đất đai. Quyết định thu hồi đất đã gửi cho công dân, tuy nhiên do công dân bị ốm phải điều trị bệnh dài ngày (91 ngày) tại bệnh viện. Nay công dân điều trị khỏi bệnh nên đã có đơn khiếu nại. Xin hỏi, trường hợp trên có thụ lý khiếu nại không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Đối với trường hợp bạn hỏi do công dân bị ốm điều trị bệnh dài ngày 91 ngày, sau 91 ngày công dân khiếu nại nên thời gian điều trị bệnh 91 ngày của công dân không tính vào thời hiệu khiếu nại nếu công dân cung cấp được tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy nhập viện và giấy ra viện của bệnh viện nơi công dân điều trị bệnh. Và vụ việc được thụ lý theo thủ tục chung.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings