Câu hỏi

521Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Bà Nguyễn Thị H có tiến hành chăn nuôi lợn nhưng không xử lý đúng quy định xả thải nên làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tôi đã nhiều lần phản ánh lên UBND huyện nhưng vẫn không được giải quyết, xin hỏi tôi có được ủy quyền cho luật sư thực hiện quyền tố cáo không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo 2018 thì “Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm: a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực”.

Như vậy, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cá nhân, cơ quan tổ chức nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cá nhân có quyền tố cáo. Vậy, trong trường hợp này, bà được thực hiện quyền tố cáo hành vi  xử lý không đúng quy định xả thải của bà H.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 9 Luật Tố cáo 2018 thì người tố cáo phải tự mình thực hiện quyền tố cáo và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo đồng thời được bảo vệ bí mật họ, tên, địa chỉ bút tích của mình. Do vậy, bạn không được ủy quyền cho bất kỳ ai kể cả luật sư  để thực hiện quyền tố cáo.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings