Câu hỏi

1.06KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Qua thanh tra trách nhiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Đoàn thanh tra phát hiện thấy người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã vi phạm về thời hạn giải quyết. Theo quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định: áp dụng hình thức kỷ luật nếu cán bộ vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Vậy cho tôi xin hỏi: Trường hợp này có áp dụng hình thức kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vi phạm về thời hạn giải quyết khiếu nại đã nêu ở trên không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

Theme Settings