Câu hỏi

1.35KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi là nhân viên Công ty TNHH A, tôi có đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo quy định. Tháng 10 năm 2021, BHXH có chính sách chi trả tiền bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid năm 2021. Tôi có làm đơn đề nghị đến BHXH huyện B, tỉnh C nơi Công ty tôi đăng ký bảo hiểm, đề nghị BHXH huyện B chi trả tiền bảo hiểm thất nghiệp nhưng không được giải quyết. Xin hỏi tôi cần gửi đơn gì, đến cơ quan nào để được giải quyết nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Bạn là người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định người lao động được hỗ trợ từ kết dư Quỹ BHTN do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 gồm:

1. Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30.9.2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH); không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ.

2. Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng. Trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hiện nay chưa có căn cứ rõ ràng để áp dụng. BHXH Việt Nam đã có văn bản và chờ ý kiến trả lời của Bộ LĐ-TB&XH để xác định đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Nếu bạn thuộc trường hợp nêu trên, BHXH huyện không giải quyết thì căn cứ vào khoản 1 Điều 14 Quyết định 378/QĐ- BHXHVN ngày 11-3-2020 về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam, bạn làm đơn khiếu nại lần 1 đến BHXH huyện B, nơi Công ty bạn đăng ký bảo hiểm.

Nếu bạn không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần 1 của BHXH huyện B, bạn có thể gửi đơn khiếu nại lần 2 lên BHXH tỉnh C, cấp quản lý trực tiếp của BHXH huyện B.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings