Câu hỏi

96Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Trên bản đồ theo Quyết định số 299/TTg có thể hiện con đường vào nhà ông B, hiện trạng vẫn còn sử dụng (từ trước đến nay con đường này chỉ vào nhà ông B không vào nhà ai khác), bà C, ở sát nhà ông B, trước đây đi ra, vào bằng con đường khác, nay bà C muốn sử dụng chung con đường này nhưng ông B không chịu và cho rằng con đường là đất của gia đình ông hiến để làm đường. Vậy, cho tôi hỏi, trường hợp này, bà C có được viết đơn kiến nghị hoặc khởi kiện ra tòa án không? Tôi xin cảm ơn.

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Căn cứ vào khoản 2, Điều 2 Luật Tiếp công dân 2013 về Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó.

Trường hợp bạn hỏi: bà C muốn sử dụng chung con đường, nhưng ông B không chịu và cho rằng con đường là đất của gia đình ông hiến để làm đường. Khi ông B đã hiến đất để làm đường (nếu thủ tục hiến tặng đầy đủ theo quy định của pháp luật) thì phần đất dùng để làm đường không còn thuộc quyền sở hữu riêng cá nhân hộ gia đình ông B.

Vậy, sau khi thương thuyết với ông B mà bà C vẫn có nguyện vọng sử dụng chung con đường đó thì bà C có thể viết đơn kiến nghị lên Chủ tịch UBND xã trình bày nguyện vọng của mình UBND xã sẽ mời 2 bên lên thực hiện việc hòa giải. Trường hợp hòa giải thành công thì bà C sẽ được sử dụng chung con đường với ông B. Trường hợp hòa giải không thành thì bà C có thể gửi đơn ra tòa án để gải quyết.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings