Câu hỏi

2.99KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông A. Sau khi xem xét, nhận thấy vụ việc không đủ điều kiện thụ lý tố cáo theo Điều 29 Luật Tố cáo nên cơ quan đã ra thông báo không thụ lý tố cáo. Người tố cáo không đồng ý nên đã có đơn khiếu nại thông báo không thụ tố cáo. Vậy trong trường hợp này xử lý như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018: Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Việc người có thẩm quyền ra thông báo không thụ lý tố cáo do không đủ điều kiện thụ lý theo Điều 29 Luật Tố cáo là thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tố cáo.

Nếu công dân không đồng ý về việc người có thẩm quyền ban hành thông báo không thụ lý tố cáo thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết theo quy định tại Điều 9, Điều 37 Luật Tố cáo năm 2018.

Do vậy, trường hợp người tố cáo khiếu nại thông báo không thụ lý tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền không thụ lý khiếu nại.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings