Câu hỏi

1.93KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Gia đình tôi cùng một số hộ dân khác trong thôn đều nằm trong danh sách được đền bù nhưng không đồng ý với giá đền bù trong Quyết định bồi thường giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ủy ban nhân dân tỉnh A nên muốn khiếu nại Quyết định bồi thường này. Tôi và các hộ gia đình khác muốn biết, trong trường hợp trên thì chúng tôi làm chung một đơn khiếu nại có đúng quy định không? Trường hợp các hộ gia đình chúng tôi muốn thuê luật sư thì chỉ được thuê một luật sư hay có thể thuê nhiều luật sư đại diện cho mình?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật Khiếu nại 2011: “Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản;

b) Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại”. Do đó, các hộ gia đình có quyền được làm chung một đơn khiếu nại, trong đơn khiếu nại sẽ phải có chữ ký, hoặc điểm chỉ của những người tham gia khiếu nại. Đồng thời, các hộ gia đình phải cử người đại diện cho mình thực hiện việc khiếu nại.

Các hộ gia đình muốn thuê luật sư đại diện khiếu nại thì hoàn toàn có thể thực hiện được theo quy định tại Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại.

Tuy nhiên, hiện các hộ gia đình lại băn khoăn về cơ chế ủy quyền đại diện của Luật Khiếu nại 2011 là có thể ủy quyền cho một luật sư hay nhiều luật sư khác nhau, thì chúng tôi xin trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011 quy định: “Người ủy quyền được ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện”. Như vậy, trong trường hợp này thì các hộ gia đình có thể ủy quyền cho một luật sư, còn nếu muốn ủy quyền cho nhiều luật sư, thì theo quy định các hộ gia đình hoàn toàn có thể thuê thêm luật sư đại diện cho mình, nhưng yêu cầu là các nội dung được ủy quyền phải khác nhau. Ví dụ: vụ việc này các hộ gia đình muốn thuê 2 luật sư đại diện thì mỗi một luật sư sẽ đại diện cho một nội dung khác nhau. Một luật sư đại diện cho giá đền bù, một luật sư đại diện cho cách tính diện tích đất.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings