Câu hỏi

1.76KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh A thực hiện dự án đường cao tốc, giao cho Uỷ ban nhân dân huyện N, tỉnh A – nơi có dự án thực hiện việc thu hồi đất. Gia đình tôi thuộc diện bị thu hồi của dự án. Do không đồng ý với nội dung xác định diện tích đất thu hồi của Quyết định thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân huyện N. Tôi đã làm đơn khiếu nại Quyết định này. Trong thời gian Thanh tra huyện xác minh, tôi có văn bản gửi đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu được sao chụp một số tài liệu có liên quan đến nguồn gốc đất nhưng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có văn bản từ chối cung cấp với lý do những tài liệu này là chứng cứ để giải quyết khiếu nại, người khiếu nại chỉ được biết sau khi có Quyết định giải quyết.

Tôi có quyền khiếu nại đối với việc từ chối cung cấp tài liệu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện N không? Nếu có, thì ai là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trường hợp của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Tại điểm d khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011, quyền của người khiếu nại quy định như sau: Người khiếu nại có quyền “Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước”. Theo như thông tin bạn cung cấp thì hành vi từ chối sao chụp một số tài liệu liên quan đến nguồn gốc đất của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện là không đúng quy định của pháp luật.

Vấn đề đặt ra là bạn có quyền khiếu nại đối với hành vi từ chối không cho sao chụp tài liệu hay không.

Căn cứ Luật Khiếu nại 2011 thì công dân, cơ quan, tổ chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (khoản 1 Điều 2);

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. (khoản 9 Điều 2). Hành vi từ chối cung cấp tài liệu có liên quan đế vụ việc khiếu nại là hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Theo đó, bạn có quyền khiếu nại hành vi từ chối sao chụp một số tài liệu liên quan đến nguồn gốc đất của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

Thẩm quyền giải quyết được quy định tại Điều 18 Luật Khiếu nại 2011, theo đó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có thẩm quyềnGiải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình”.

Vì vậy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện N có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Ngoài việc khiếu nại thì bạn có thể khởi kiện ra toà theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings