Câu hỏi

531Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Cho tôi xin hỏi:

Trường hợp có 14 người cùng khiếu nại hành vi hành chính của Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thu hồi đất nhưng không bồi thường cho người dân. Đồng thời làm văn bản cử 01 người (trong 14 người khiếu nại) đại diện thực hiện quyền khiếu nại.

Nay, người đại diện đó lại ủy quyền cho người khác (không nằm trong số 14 người khiếu nại). Vậy người được ủy quyền đó có đại diện được cho 14 hộ dân thực hiện quyền khiếu nại hay không? Căn cứ vào cơ sở pháp lý nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn Trường Cán bộ Thanh tra trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 của Luật Khiếu nại thì: Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại nêu rõ:  Khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu nại.

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 124: Việc cử đại diện được thực hiện như sau: Trường hợp có từ 05 đến 10 người khiếu nại thì cử không quá 02 người đại diện; Trường hợp từ 11 người trở lên có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 05 người.

Như vậy, Trường hợp bạn hỏi: có 14 người khiếu nại cùng một nội dung có thể cử 02 đến 03 người đại diện, người đại diện phải là người khiếu nại (không ủy quyền được cho người khác vì người trình bày nội dung khiếu nại phải là một trong những người khiếu nại). Văn bản cử đại diện phải đầy đủ các nội dung theo Điều 7 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings