Câu hỏi

30Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân làm đơn kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân. Chủ tịch UBND huyện ban hành công văn trả lời với nội dung không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ tịch UBND huyện có thụ lý giải quyết Công văn trả lời đơn kiến nghị hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với thông tin bạn nêu Trường Cán bộ Thanh tra trả lời bạn như sau:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 20 Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định: “Đơn kiến nghị, phản ánh về những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người xử lý đơn báo cáo, đề xuất người đứng đầu giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, trường hợp này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, nên Chủ tịch UBND huyện thụ lý để giải quyết công văn trả lời kiến nghị của công dân theo quy định.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings