Câu hỏi

1.60KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Trường hợp người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập (không phải đối tượng kê khai hàng năm) được thực hiện khi được bổ nhiệm, quy hoạch ở những thời điểm khác nhau (không phải cuối năm), thì các bản kê khai tài sản thu nhập của người kê khai có được thu nhận và gửi về cơ quan kiểm sát tài sản thu nhập không, hay chỉ gởi bản cuối năm? Nếu có gửi các bản kê khai đó về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập thì làm sao để kiểm tra được các đối tượng đã kê khai để yêu cầu nộp bản kê khai về cơ quan kiểm sát tài sản thu nhập? (những trường hợp quy hoạch, chuyển ngạch)

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo khoản 2 Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về việc tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập quy định người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai theo mẫu và gửi bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai.

Như vậy, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải nộp bản kê khai tài sản, thu nhập của cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng của bản thân mình. Thời hạn nộp bản kê khai chậm nhất là 10 ngày trước khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai phối hợp với cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập có thẩm quyền để kiểm tra, quản lý các bản kê khai tài sản, thu nhập. Trường hợp người có nghĩa vụ kê khai không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm (Điều 20, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị).

xuất bản
Bình luận

Theme Settings