Câu hỏi

726Phòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi có một ngôi nhà một tầng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi kê khai tôi khai vào mục đất ở và mục nhà ở hay chỉ khai vào mục đất ở?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập tại Mục B, Phụ lục I, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định: “Quyền sử dụng thực tế đối với đất là trên thực tế người kê khai có quyền sử dụng đối với thửa đất bao gồm đất đã được cấp hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” và “ Đất ở là đất được sử dụng vào mục đích để ở theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp thửa đất được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau mà trong đó có đất ở thì kê khai vào mục đất ở”.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập, anh/ chị kê khai như sau:

– Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Anh/ chị kê khai tại mục 1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất – Phần II. Thông tin mô tả về tài sản (Địa chỉ, diện tích, giá trị, giấy chứng nhận quyền sử dụng, thông tin khác (nếu có))

– Đối với ngôi nhà một tầng: Anh/ chị kê khai tại mục 2.1. Nhà ở – Phần II. Thông tin mô tả về tài sản (Nội dung kê khai: địa chỉ, loại nhà, diện tích sử dụng, giá trị, giấy chứng nhận quyền sở hữu, thông tin khác (nếu có)).

xuất bản
Bình luận

Theme Settings