Câu hỏi

964Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Xin hỏi công dân rút khiếu nại trong thời gian người có thẩm quyền giải quyết vẫn đang xem xét các điều kiện thụ lý, chưa ban hành văn bản về việc thụ lý giải quyết đơn thì có phải ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại theo Điều 10 Luật Khiếu nại không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn Trường Cán bộ Thanh tra trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Khiếu nại thì:

Rút khiếu nại là việc người khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chấm dứt khiếu nại của mình.

Điều 10 Luật Khiếu nại quy định:  Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại…

Quyết định đình chỉ giải quyết chỉ được ban hành trong quá trình giải quyết vụ việc khiếu nại (Quá trình giải quyết vụ việc khiếu nại được tính từ ngày ban hành văn bản thông báo thụ lý cho đến ngày ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại).

Như vậy, câu bạn hỏi trong thời gian người có thẩm quyền giải quyết vẫn đang xem xét các điều kiện thụ lý, chưa ban hành văn bản thông báo về việc thụ lý giải quyết đơn.

Trường hợp này chưa đưa vụ việc vào thụ lý giải quyết nên khi công dân rút đơn thì người có thẩm quyền không phải ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings