Tình hình an ninh, trật tự tại vực trung tâm thành phố Hà Nội được đảm bảo

Theo Ban TCDTW, trong thời gian từ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đến nay (từ ngày 16/5/2023 đến ngày 15/9/2023), Trụ sở TCDTW luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại Trụ sở. Trụ sở đã chủ động, sớm xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản, tăng cường công tác tiếp công dân, chủ động liên hệ với UBND các tỉnh, thành phố có công dân khiếu kiện đông người, phức tạp tại Thủ đô Hà Nội.

Cùng với đó, chủ động đề nghị cử Tổ công tác phối hợp tuyên truyền, vận động công dân trở về địa phương, tránh để các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng lôi kéo, tránh diễn biến phức tạp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, nhất là trong thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 7,  Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và các kỳ nghỉ lễ vừa qua (nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9 và trong thời gian Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. thăm Việt Nam). Ban TCDTW đã phân công, bố trí cán bộ, công chức trực để phối hợp xử lý mọi tình huống trong trường hợp cần thiết.

Nhìn chung, tại Trụ sở TCDTW, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, các công dân khiếu kiện đa số chấp hành nội quy, quy định của Trụ sở. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng đoàn công dân của một số địa phương kết hợp với nhóm công dân khiếu kiện đơn lẻ, chây ỳ, lưu trú dài ngày tại Thủ đô tập trung tại khu vực trung tâm hành chính Ba Đình, một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và khu vực Trụ sở.

Đại diện Ban TCDTW cho biết, Trụ sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng cùng Tổ công tác địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục các công dân chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không tập trung tại các khu vực mục tiêu bảo vệ, khu vực trung tâm chính trị, hành chính của Thành phố Hà Nội và trở về địa phương để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp tuy có nhiều đoàn khiếu kiện đông người nhưng về cơ bản, tình hình an ninh, trật tự tại khu vực trung tâm Thành phố Hà Nội, Trụ sở TCDTW tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được đảm bảo.

Qua công tác nắm tình hình, phối hợp, trao đổi thông tin giữa Trụ sở với Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội và lực lượng an ninh của các quận: Hà Đông, Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm…, tính đến hết ngày 15/9/2023, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội còn 51 công dân khiếu kiện của 17 địa phương.

Về kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư, thời gian từ sau Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV đến nay, Trụ sở đã tổ chức triển khai quyết liệt, linh hoạt nhiều giải pháp để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao; phối hợp có hiệu quả với các lực lượng chức năng có liên quan và các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở; việc tiếp công dân ở tại cơ sở được coi trọng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Ban Dân nguyện Quốc hội, Trưởng Ban TCDTW – Phụ trách Trụ sở đã trực tiếp đối thoại và tiếp công dân tại nhiều địa phương (như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Thái Bình, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa…), từ đó hạn chế công dân tập trung kéo đến các cơ quan Trung ương, giữ gìn an ninh, trật tự ở Thủ đô Hà Nội trong thời gian giữa hai kỳ họp.

Cụ thể, trong công tác tiếp công dân, Trụ sở đã tiếp 1.471 lượt với 4.309 công dân đến trình bày 1.465 vụ việc, số lượt đoàn đông người là 134 đoàn, trong đó: khiếu nại 730 vụ việc; tố cáo 169 vụ việc; phản ánh và kiến nghị 563 vụ việc.

So với giữa hai kỳ họp thứ 4 và thứ 5, số lượt tiếp, số công dân, số vụ việc và số đoàn đông người có giảm hơn; tuy nhiên giữa hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6 (từ ngày 16/5/2023 đến 15/9/2023) vẫn còn khá cao, nguyên nhân số vụ việc và số lượt đoàn đông người tăng trong thời gian giữa hai kỳ họp vừa qua là do có đoàn hơn 500 công dân của tỉnh Đắk Lắk, đoàn hơn 200 công dân của tỉnh Nam Định và một vài tỉnh, thành chưa làm hết trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại địa phương, việc di chuyển đi lại của người dân thuận lợi hơn, nhiều đoàn công dân ở các tỉnh, thành phố phía nam, ở Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đến Trụ sở để tiếp tục khiếu kiện…

Mọi công dân đến đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định của pháp luật

Về xử lý đơn thư, Ban TCDTW đã xử lý 5.457/5.554 đơn phải xử lý, trong đó có 2.122 đơn được hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc đề xuất chuyển đến các cục, vụ để kiểm tra, rà soát, chiếm khoảng 25,7% (khiếu nại 1.984 đơn; tố cáo 36 đơn; kiến nghị, phản ánh 102 đơn); có 3.335 đơn được phân loại, xử lý (trước đó đã được hướng dẫn hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, công dân vẫn tiếp tục gửi đơn nhưng không có nội dung mới). Qua xử lý đơn đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với 23 vụ việc, phát hành 2.009 văn bản hướng dẫn, 138 văn bản chuyển đơn.

Một công tác không kém phần quan trọng tại Trụ sở TCDTW đó là công tác phối hợp, theo đó trong thời gian giữa hai kỳ họp, Trụ sở thực hiện tốt công tác điều phối hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở; đảm bảo mọi công dân đến đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Tổ chức tốt công tác phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày nghỉ lễ.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, an ninh và các địa phương để vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương; phân công cán bộ, công chức trực tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở ở Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban TCDTW Nguyễn Hồng Điệp nhấn mạnh, Trụ sở thường xuyên trao đổi, phối hợp với địa phương để nắm tình hình công dân khiếu kiện, nhất là các địa phương có đoàn đông người khiếu kiện, phức tạp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”, qua đó chủ động trong công tác phối hợp, đề nghị cử Tổ công tác để tuyên truyền, vận động công dân trở về địa phương xem xét, giải quyết theo quy định. Cử cán bộ cùng phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối thoại với công dân ngay tại cơ sở để hạn chế việc công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Cùng với đó, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 733/KH-TDTW ngày 12/5/2023 của Trụ sở TCDTW về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII và Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Xây dựng Kế hoạch tiếp công dân trong thời gian Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. thăm Việt Nam…

Trưởng ban TCDTW cũng cho biết, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ do Tổng Thanh tra giao như phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kiến nghị trong báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019; Kế hoạch 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ (tại tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang…).

Đặc biệt, chú trọng việc triển khai đăng ký lịch hẹn tiếp công dân qua mạng; đã nghiên cứu, xây dựng xong Mô hình và Quy chế Tiếp công dân trực tuyến của Thanh tra Chính phủ trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

Ngoài ra, Trụ sở tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, Thanh tra Chính Phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử 88 luật sư tham gia hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho 180 lượt công dân, Hội Luật gia Việt Nam đã cử thành viên của Hội đến tư vấn miễn phí cho 16 công dân trực tiếp tại Trụ sở./.

Lan Anh
(Nguồn: ThanhtraVietNam)