Theo đó, đồng chí Đỗ Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị năm 2023, thành viên ban chỉ đạo, sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đồng chí Đỗ Thanh Bình lưu ý Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, sở, ngành, địa phương tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của các phiên họp ban chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo.

Đồng thời, xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kiên quyết khắc phục tình trạng sợ không dám làm, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau 6 tháng được thành lập, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phối hợp với các ngành tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các phiên họp thứ 21, thứ 22 của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 23; báo cáo tiến độ xử lý vụ việc sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, hướng xử lý tiếp theo là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, phát hiện đến đâu, chỉ đạo xử lý đến đó, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý có hình thức kỷ luật hành chính 9 cán bộ, công chức; phát hiện 6 vụ có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, đã chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Thanh tra, kiểm tra các vụ việc theo kết luận của ban chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Cụ thể, đã kiểm tra và ban hành kết luận về việc điều chỉnh một phần nội dung kết luận thanh tra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh TP. Hà Tiên, qua đó kiểm điểm, xử lý theo quy định 2 tập thể, 5 cá nhân, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 238,5 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang tiến hành thanh tra các dự án liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Ngoài ra, ngành chức năng thực hiện công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo, qua đó xem xét xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật 11 đảng viên vi phạm. Cơ quan điều tra thụ lý, khởi tố 5 vụ, 5 bị can; kết thúc điều tra, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 2 vụ, 2 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 3 vụ, 3 bị can; tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết 3 vụ, 3 bị cáo. Số tiền phải thu hồi 15,07 tỷ đồng, trong đó số tiền sai phạm về tham nhũng 14,74 tỷ đồng, sai phạm khác 1,33 tỷ đồng, đã thu hồi 5,59 tỷ đồng./.

CTV
(Nguồn: ThanhtraVietNam)