Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Đó là kết quả có được sau khi Thanh tra Chính phủ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tại các cơ quan Trung ương.

Trong Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cho biết, để giải quyết tình trạng khiếu kiện đông người gây mất an ninh, trật tự tại khu vực trụ sở các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý kiến chỉ đạo.

Sau báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ có Văn 3581/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự. Thanh tra Chính phủ được giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, các Bộ, ngành và Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan tập trung rà soát từng vụ việc và có ý kiến kết luận về biện pháp giải quyết của cơ quan, người có thẩm quyền.

Thực hiện nội dung quan trọng này, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch 1910/KH-TTCP để rà soát 74 vụ việc. Đến nay, sau khi thực hiện rà soát từng vụ việc, trong quá trình kiểm tra, rà soát đã xem xét khách quan, tuân thủ theo pháp luật, có đánh giá sự tác động, hiệu quả của quá trình giải quyết của cơ quan có thẩm quyền từ trình tự, thủ tục pháp lý, điều kiện lịch sử, thực tiễn của địa phương, chính sách pháp luật đã áp dụng, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng về kết  quả thực hiện.

Theo đó, với 16/74 vụ việc nằm trong danh sách Tổ công tác 1849/QĐ-TTg, Tổ công tác 1849/QĐ-TTg đã kiểm tra, chỉ đạo giải quyết 10 vụ việc; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 3695/VPCP-V.I ngày 23/11/2021 của Văn Phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ thực hiện kiểm tra 06 vụ việc còn lại, sau khi kiểm tra đã thống nhất với địa phương về kết quả giải quyết 03 vụ việc tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh; và đề nghị tiếp tục rà soát, giải quyết 03 vụ việc tại Lạng Sơn, Kiên Giang, Sóc Trăng.

Kết quả kiểm tra này, cùng với kết quả các vụ việc đã được Tổ công tác 1849/QĐ-TTg kiểm tra, có ý kiến kết luận, chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ đã tổng hợp và có Báo cáo số 1031/BC-TTCP ngày 21/10/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Tổ trưởng Tổ công tác 1849/QĐ-TTg cũng như kết quả tự rà soát của các địa phương đối với 35 vụ việc.

Khẩn trương rà soát, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, còn chưa thống nhất  

Đồng thời, Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ, với 58 vụ việc còn lại, cơ quan này đã thực hiện kiểm tra, rà soát, đã thống nhất với kết quả giải quyết của địa phương, đề nghị ban hành thông báo chấm dứt xem xét, xử lý 26 vụ việc; đề nghị các địa phương tiếp tục xem xét, rà soát giải quyết 27 vụ việc; 01 vụ việc có nội dung nằm trong nội dung vụ việc đã được Tổ công tác 1849/QĐ-TTg chỉ đạo giải quyết; 04 vụ việc Thanh tra Chính phủ đang rà soát.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, hiện nay tình trạng các đoàn khiếu kiện tụ tập đông người tại nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trụ sở các cơ quan Trung ương đã giảm rõ rệt và được kiểm soát; còn tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, một số đoàn đông người chỉ xuất hiện khi các kỳ họp của Quốc hội khóa XV diễn ra, các công dân khiếu kiện tuân thủ đúng quy định pháp luật, không có các hành vi kích động, gây rối ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội.

Với kết quả rà soát như vậy, để ổn định tình hình, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài Thanh tra Chính phủ đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đối với các vụ việc Thanh tra Chính phủ thống nhất với địa phương, đã được giải quyết hết nội dung, đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý (đã vận dụng chính sách, pháp luật, hỗ trợ, có lợi cho người dân), UBND các tỉnh, thành phố ra thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết các vụ việc này; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành biện pháp giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo an ninh, trật tự.

Còn đối với các vụ việc chưa thống nhất, các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, tập trung giải quyết hết nội dung vụ việc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/9/2023 để Thanh tra Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6 vào tháng 10/2023.

Tại Báo cáo của mình, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh để xử lý những trường hợp khiếu kiện không đúng quy định của pháp luật, khiếu kiện không đúng nơi quy định, có hành vi gây rối ảnh hưởng an ninh, trật tự…

Mặt khác, Bộ Công an cần xem xét đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối, lôi kéo, kích động, xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng chính trị, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội./.

Hồng Đăng
(Nguồn: ThanhtraVietNam)