Tham dự Đại hội, về phía Công đoàn cấp trên, có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Về phía Thanh tra Chính phủ (TTCP), có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy, Dương Quốc Huy cùng 150 đại biểu đại diện cho Công đoàn viên Công đoàn các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP.

Hoạt động công đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TTCP khóa XX nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho thấy, Công đoàn TTCP nhiệm kỳ qua đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng phát triển về mọi mặt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi đơn vị, của cơ quan TTCP.

Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: QA)

Ban chấp hành Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên tích cực tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn. Hoạt động Công đoàn và phong trào công chức, viên chức cơ quan TTCP nhiệm kỳ qua đã có sự khởi sắc; nội dung, phương thức tổ chức hoạt động phong trào có sự đổi mới thiết thực, hiệu quả.

Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: QA)

Công đoàn TTCP có nhiều đề xuất ý kiến với cấp uỷ, lãnh đạo TTCP trong việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức trong cơ quan.

Những thành tích Công đoàn Thanh tra Chính phủ đạt được trong nhiệm kỳ qua đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan đánh giá, ghi nhận và trao tặng những danh hiệu cao quý, cụ thể:

– Được nhận 6 cờ thi đua toàn diện và chuyên đề, trong đó: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng trong các năm 2020 và 2022, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng trong các năm 2018, 2019, 2021 và 2022;

– Được nhận 6 bằng khen, trong 3 bằng khen của Tổng Thanh tra trong các năm 2020, 2021 và 2022, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018, Bằng khen của Bộ Văn hó Thể thao và Du lịch năm 2019 và Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2021

– Có 21 tập thể công đoàn đơn vị thuộc TTCP và 47 cá nhân được Tổng Liên đoàn và Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen.

– Có 36 tập thể công đoàn đơn vị thuộc TTCP và hơn 200 cá nhân được tặng giấy khen của Công đoàn TTCP.

Các Công đoàn bộ phận đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn công tác kết hợp với việc tổ chức giao lưu, thăm quan ở nhiều địa phương, đây cũng là một trong những nội dung mới trong tổ chức hoạt động Công đoàn. Hoạt động thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ đối với đoàn viên Công đoàn được các cấp Công đoàn quan tâm chu đáo và có sự phối hợp chặt chẽ với hoạt động chung của cơ quan, đơn vị…

Đặc biệt, trước 4 làn sóng dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Công đoàn TTCP cùng với các tổ chức trong cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh trong toàn cơ quan, phát động các đợt thi đua, vận động quyên góp tiền, vật chất ủng hộ, hỗ trợ địa phương quỹ Vaccin và hỗ trợ công chức, viên chức, lao động cơ quan TTCP có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra. Công đoàn TTCP được vinh dự là một trong số 14 tổ chức Công đoàn được Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận thành tích và trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Công đoàn TTCP luôn quan tâm đến công tác kiện toàn, xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp vững mạnh, trong nhiệm kỳ đã xét, kết nạp hơn 20 đoàn viên Công đoàn. Nhiều đoàn viên ưu tú được công nhận đối tượng Đảng, trong đó 62 đoàn viên Công đoàn được kết nạp vào Đảng, 34 đoàn viên công đoàn được xét chuyển Đảng chính thức…

Hàng năm, Công đoàn TTCP đã tổ chức cho đoàn đại biểu nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu đi tham quan, du lịch tâm linh… Công đoàn TTCP cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, trao phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu hàng năm. Hoạt động thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ đối với đoàn viên Công đoàn được các cấp Công đoàn quan tâm chu đáo….

Nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tới

Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn TTCP tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan TTCP và toàn ngành Thanh tra những năm tới.

Với tinh thần “Dân chủ – Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”, Đại hội XXI Công đoàn TTCP kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn phát huy truyền thống gần 80 năm xây dựng và trưởng thành Ngành Thanh tra Việt Nam, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra; vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTCP lần thứ XXI, Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Tại Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn TTCP trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là những thay đổi rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động. Công đoàn TTCP đã phát huy vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn TTCP trong nhiệm kỳ vừa qua (Ảnh: QA)

Nổi bật là những kết quả đạt được đã tạo nên dấu ấn của nhiệm kỳ như: Công đoàn đã chủ động vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện các phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh ra, thực hiện văn hóa thanh tra; Công đoàn TTCP cũng có nhiều cố gắng trong chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần, hoạt động văn hóa thể dục thể thao, nữ công gia chánh…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động của TTCP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả nổi bật của Công đoàn cùng với ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã góp phần quan trọng vào những thành tích đã đạt được của TTCP thời gian qua. Đây cũng là cơ sở để TTCP phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: QA)

“Tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt nam và các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu dự Đại hội để thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới”. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XXI gồm 13 đồng chí và bầu 4 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 (Ảnh: QA)
Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tặng quà các đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Công đoàn khóa XXI (Ảnh: QA)
Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Đoàn chủ tịch Đại hội (Ảnh: QA)
Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Các đại biểu bỏ phiếu (Ảnh: QA)
Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Các đại biểu bỏ phiếu (Ảnh: QA)
Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Các đại biểu biểu quyết thông qua Đại hội (Ảnh : QA)
Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Văn nghệ khai mạc đại hội (Ảnh: QA)