Điều kiện của Ban TCDTW không tập trung, có một bộ phận là Phòng Tiếp công dân II làm việc tại Trụ sở TCDTW tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), mặt khác, Trụ sở làm việc của Ban TCDTW cũng ở cách xa Trụ sở chính của Thanh tra chính Chính phủ nên ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn bộ phận, việc gặp gỡ giao lưu, trao đổi, tham quan học tập trong nội bộ Ban và các đơn vị khác còn hạn chế…

Ban Tiếp công dân Trung ương: Đoàn viên Công đoàn vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung

Bên cạnh đó, Trụ sở TCDTW là nơi tiếp đón công dân khiếu kiện trên cả nước, có nhiều đoàn đông người, một số nhóm công dân quá khích thường xuyên chặn xe, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến tâm lý, gây hoang mang, lo lắng cho công chức công tác tại Ban, lo lắng của gia đình người thân, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn… Về đời sống của công chức, người lao động của Ban: Mặc dù tiền lương, chế độ phụ cấp cho công chức và người lao động tại Ban đã có những cải thiện, nhưng trên thực tế thu nhập của công chức thấp hơn so với nhu cầu bình thường của cuộc sống, đời sống của công chức và người lao động còn rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Đảng ủy, lãnh đạo, Công đoàn Ban đã kịp thời động viên công chức trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự bảo vệ, bảo vệ nhau khi có các tình huống quá khích của công dân để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm, động viên thường xuyên và kịp thời của lãnh đạo và Đảng ủy Ban, công chức và người lao động tại Ban đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong hoạt động, Công đoàn Ban đã xác định và thể hiện vai trò của mình là vận động đoàn viên công đoàn thi đua lao động, đảm bảo thời gian làm việc, đổi mới về lề lối làm việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; cải thiện điều kiện làm việc, góp phần chăm lo đời sống của đoàn viên, phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật và động viên giáo dục học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động xã hội như tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, hưởng ứng các phong trào do Công đoàn cơ quan Thanh tra Chính phủ phát động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy, lãnh đạo Ban về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiệm kỳ vừa qua, đoàn viên công đoàn Ban ở Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác tiếp công dân: Đã tiếp thường xuyên 45.516 lượt với 80.558 lượt công dân đến trình bày 20.877 vụ việc (khiếu nại 12.447 việc, tố cáo 2.858 việc, kiến nghị và phản ánh 5.572 việc); 2.368 lượt đoàn đông người;các công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác xử lý đơn thư: Trong nhiệm kỳ, cán bộ đoàn viên công đoàn Ban tiếp công dân trung ương đã xử lý 73.446 đơn thư, trong đó có 22.997 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 31,3% (khiếu nại 19.792 đơn, tố cáo 1.025 đơn, kiến nghị và phản ánh 2.179) và 42.658 đơn đã được xử lý trước đó thực hiện phân loại và lưu theo dõi, chiếm 68,7%. Riêng năm 2020, phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban TCDTW đã tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phúc đáp 110 văn bản của các cơ quan Trung ương và Đại biểu Quốc hội (trong đó có 8 đơn chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương) liên quan đến đơn thư của các công dân. Đồng thời, xử lý đơn của Văn phòng Chính phủ chuyển theo Văn bản số 115/TTg-V.I ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời, đúng quy định của pháp luật; thực hiện cung cấp thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo của 348 cá nhân, phục vụ công tác nhân sự đại hội các cấp và 398 tổ chức, cá nhân phục vụ công tác thi đua khen thưởng.

Đối với công tác kiểm tra, đôn đốc: Ban đã tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ban hành, triển khai và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 276/KH-TTCP ngày 26/02/2020 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020 phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tham gia kiểm tra  tại 12 địa phương (Đồng Nai, Bình Phước, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Tháp, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai, Hòa Bình, Thái Bình, Hải Phòng). Từ kết quả kiểm tra, Ban TCDTW đã đề xuất Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 2049/TTCP-BTCDTW ngày 26/11/2020 chỉ đạo các địa phương tiếp tục phối hợp thực hiện trong công tác tiếp công dân, góp phần phục vụ thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 383/KH-TTCP ngày 09/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, phối hợp với thường trực tiếp công dân của các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các tỉnh: Bình Dương, Sóc Trăng, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình, Lào Cai.

Điều hòa tốt hoạt động tiếp công dân của các cơ quan tham gia tiếp tại Trụ sở: phối hợp với các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện của UBTV Quốc hội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương…làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư; bố trí phòng và đảm bảo điều kiện làm việc cho các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở. Đã có nhiều vụ việc đông người phức tạp, kéo dài được tiếp và hướng dẫn với sự tham gia của nhiều cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở. Đặc biệt, đã phối hợp với Ban Nội chính Trung ương để nâng cao hiệu quả về công tác phối hợp trong việc tiếp công dân và xử lý đơn thư giữa hai cơ quan; chủ động làm việc với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ để thống nhất phương án phối hợp trong công tác tiếp công dân của hai đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tiếp cũng như công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Phối hợp với các địa phương trong việc đối thoại với công dân tại cơ sở và trong việc tiếp, hướng dẫn các đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương (các công dân quận 2, quận 9 và huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; một số công dân tỉnh An Giang, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh); thường xuyên trao đổi, nắm tình hình khiếu kiện và quá trình giải quyết của công dân ở địa phương để kịp thời có những chỉ đạo, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh…

Đoàn viên công đoàn của Ban đã làm tốt công tác đảm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp Trung ương và Quốc hội; kịp thời xử lý các tình huống công dân quá khích vi phạm nội quy, quy định tại Trụ sở, nhất là đối với những trường hợp công dân khiếu kiện chây ỳ di chuyển ra trung tâm thành phố…

Một số bài học kinh nghiệm

Kết quả từ việc thực hiện các phong trào của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua là những bài học kinh nghiệm thực tiễn giúp cho Công đoàn Ban TCDTW khẳng định được vai trò của mình, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Ban Chấp hành công đoàn là những thành viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm hoạt động công đoàn, nhiệt huyết với phong trào chung, có bản lĩnh vững vàng, đúng đắn, có tư duy, có khả năng tạo sự hài hòa các mối quan hệ, nhất là vai trò của Chủ tịch Công đoàn.

Các hoạt động có chủ điểm, hướng đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và mục tiêu chung của của cơ quan. Do đó, cần phát huy tối đa năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình của các đồng chí trong Ban Chấp hành và cá nhân đoàn viên tích cực, trong hoạt động phong trào công đoàn, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, nhân rộng trong đơn vị; kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn./.

Thế Sự
(Nguồn: ThanhtraVietNam)