- Quyết định ban hành Quy chế - Phụ lục 1 - Phụ lục 2

READMORE

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường phân hệ quản lý hệ thống Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường phân hệ quản lý đào tạo Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường phân hệ quản lý nhân sự Tài liệu hướng...

READMORE

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cán bộ Thanh tra - Lần thứ 2

READMORE

QĐ Quy định về quy trình tổ chức và quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra

READMORE

Quyết định cấm hút thuốc lá 2015

READMORE

QĐ Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động

READMORE

QĐ Ban hành Quy chế quản lý khoa học

READMORE

Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ Thanh tra

READMORE

Mau phieu bo sung Ly lich

READMORE