Chuc mung nam moi 2021

Chiều 12/01/2021, tại Phòng 301 - Tòa nhà 13 tầng, Trường Cán bộ Thanh tra tiếp tục Tổ chức nghiệm thu tài liệu giáo trình ngắn hạn do Khoa Quản lý nhà nước và phòng chống tham nhũng biên soạn. Tham dự nghiệm thu có Hội đồng đánh giá, nghiệm thu; đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu Trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; các đồng chí trong BGH nhà trường là thành viên Hội đồng; giảng viên 3 khoa; đại diện Phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu cùng tham dự.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Mở đầu buổi đánh giá, nghiệm thu, ông Vũ Văn Chiến, Chủ tịch Hội đồng, thống nhất về phương pháp, nội dung đánh giá, nghiệm thu và yêu cầu các đồng chí trong Hội đồng làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đánh giá đúng giá trị khoa học cũng như giá trị ứng dụng của các tài liệu giáo trình ngắn hạn.

Sau khi thư ký Hội đồng, ThS Nguyễn Thế Nghĩa đọc quyết định Tổ chức nhiệm thu, TS Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng khoa Quản lý nhà nước và phòng chống tham nhũng báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu, tiếp theo đó các đồng chí trong Hội đồng đã có những trao đổi, nhận xét, đánh giá thẳng thắn, khách quan cũng như góp ý cụ thể để TS Nguyễn Thị Hồng Thúy cùng Tổ biên soạn tiếp tục hoàn thiện.

Đại diện Tổ soạn thảo báo cáo tóm tắt trước Hội đồng nghiệm thu

Về cơ bản Hội đồng đánh giá nghiệm thu đánh giá nội dung tài liệu giáo trình ngắn hạn Chương trình “Đào tạo, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng” và Chương trình đào tạo, bồi dưỡng “Kỹ năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” là rất cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực của các đồng chí trong Tổ biên soạn đặc biệt là TS Nguyễn Thị Hồng Thúy đã dày công nghiên cứu. Bên cạnh đó Hội đồng nghiệm thu cũng yêu cầu Tổ biên soạn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện một số nội dung trong vòng 01 tuần sau nghiệm thu. Hội đồng đánh giá nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu các tài liệu giáo trình ngắn hạn. Đại diện Tổ biên soạn TS Nguyễn Thị Hồng Thúy đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét và đóng góp của Hội đồng nghiệm thu, đồng thời tiếp tục tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện.

Với tinh thần, trách nhiệm làm việc nghiêm túc, Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra những thành công và những hạn chế cần khắc phục đối với Tổ biên soạn các tài liệu giáo trình ngắn hạn. Buổi nghiệm thu diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và thu được kết quả tốt đẹp./.

Ban biên tập