Ngày 07/01/2021, tại Phòng 301 - Tòa nhà 13 tầng, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức nghiệm thu tài liệu Bồi dưỡng “Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước” do ThS Phạm Tuấn Anh, giảng viên Khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo biên soạn. Tham dự nghiệm thu có Hội đồng đánh giá, nghiệm thu; đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu Trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; các đồng chí trong BGH nhà trường là thành viên Hội đồng; giảng viên 3 khoa; đại diện Phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu cùng tham dự.

Toàn cảnh Hội đồng

Mở đầu buổi đánh giá, nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hiệu trưởng Nhà trường, ông Vũ Văn Chiến thống nhất về phương pháp, nội dung đánh giá, nghiệm thu và yêu cầu các đồng chí trong Hội đồng làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đánh giá đúng giá trị khoa học cũng như giá trị ứng dụng của tài liệu Bồi dưỡng “Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước”.

Thư ký HĐNT đọc QĐịnh nghiệm thu

Sau khi thư ký Hội đồng, ThS Phạm Hồng Lương đọc quyết định Tổ chức nhiệm thu, ThS Phạm Tuấn Anh, giảng viên Khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu, tiếp theo đó các đồng chí trong Hội đồng đã có những trao đổi, nhận xét, đánh giá thẳng thắn, khách quan cũng như góp ý cụ thể để ThS Phạm Tuấn Anh cùng Tổ biên soạn tiếp tục hoàn thiện.

ThS Phạm Tuấn Anh báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu

Về cơ bản Hội đồng đánh giá nghiệm thu đánh giá nội dung tài liệu Bồi dưỡng “Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước” là rất cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực của các đồng chí trong Tổ biên soạn đặc biệt là ThS Phạm Tuấn Anh đã dày công nghiên cứu. Bên cạnh đó Hội đồng nghiệm thu cũng yêu cầu Tổ biên soạn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện một số nội dung trong thời gian sớm nhất. Hội đồng đánh giá nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu tài liệu Bồi dưỡng “Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước”. Đại diện Tổ biên soạn ThS Phạm Tuấn Anh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét và đóng góp của Hội đồng nghiệm thu, đồng thời tiếp tục tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện.

Với tinh thần, trách nhiệm làm việc nghiêm túc, Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra những thành công và những hạn chế cần khắc phục đối với Tổ biên soạn tài liệu Bồi dưỡng “Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước”. Buổi nghiệm thu diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và thu được kết quả tốt đẹp./.

Ban biên tập