Ngày 05/01/2021, tại Phòng 301 - Tòa nhà 13 tầng, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức nghiệm thu tài liệu giáo trình các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn: “Tài liệu Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Trưởng đoàn Thanh tra” do tập thể Khoa Nghiệp vụ Thanh tra biên soạn. Tài liệu “Chương trình Bồi dưỡng Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản” và tài liệu “Chương trình Nghiệp vụ Thanh tra quản lý, sử dụng đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư” do TS Trịnh Văn Toàn, TTVC, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra biên soạn. Tham dự nghiệm thu tài liệu giáo trình các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn có Hội đồng đánh giá, nghiệm thu; đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu Trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Lê Sỹ Bảy, TTVCC, Vụ Trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành; đồng chí Đặng Khánh Toàn, TTVCC, Vụ Trưởng Vụ Giám sát thẩm định sau thanh tra, thành viên Hội đồng; các đồng chí trong BGH nhà trường; giảng viên 3 khoa; Phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu cùng Tổ biên soạn các chương trình tài liệu bồi dưỡng ngắn hạn.

Thư ký Hội động nghiệm thu đọc QĐ nghiệm thu

Mở đầu buổi đánh giá, nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hiệu trưởng Nhà trường, ông Vũ Văn Chiến thống nhất về phương pháp, nội dung đánh giá, nghiệm thu và yêu cầu các đồng chí trong Hội đồng làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đánh giá đúng giá trị khoa học cũng như giá trị ứng dụng của tài liệu giáo trình các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

Sau khi thư ký Hội đồng, ThS Phạm Hồng Lương đọc quyết định Tổ chức nhiệm thu tài liệu giáo trình các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, đại diện Tổ biên soạn báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu, sau đó các đồng chí trong Hội đồng đã có những trao đổi, nhận xét, đánh giá thẳng thắn, khách quan cũng như góp ý cụ thể để ban biên soạn tiếp tục hoàn thiện.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu tài liệu giáo trình bồi dưỡng ngắn hạn

 

Về cơ bản Hội đồng đánh giá nghiệm thu đánh giá nội dung tài liệu giáo trình các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn là rất cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực của các đồng chí trong Tổ biên soạn. Bên cạnh đó Hội đồng nghiệm thu cũng yêu cầu Tổ biên soạn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tài liệu giáo trình bồi dưỡng ngắn hạn trong thời gian sớm nhất. Hội đồng đánh giá nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu tài liệu giáo trình các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tổ biên soạn tài liệu giáo trình các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét và đóng góp của Hội đồng nghiệm thu, đồng thời tiếp tục tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện.

Với tinh thần, trách nhiệm làm việc nghiêm túc, Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra những thành công và những hạn chế cần khắc phục đối với Tổ biên soạn tài liệu giáo trình các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn. Vì vậy, buổi nghiệm thu diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và thu được kết quả tốt đẹp./.

Ban biên tập