Sáng 29 tháng 12 năm 2020, Hội đồng chuyên môn Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Tổng kết công tác năm 2020 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự cuộc họp có đồng chí Vũ Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên của Hội đồng chuyên môn và giảng viên 3 khoa; đại diện Phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu cùng có mặt.

Ông Vũ Văn Chiến Chỉ tịch Hội đồng chuyên môn chủ trì cuộc họp

Hội đồng đã tổng kết, đánh giá những kết quả mà Nhà trường đã đạt được trong một năm qua về các mặt như sau: Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên; Về Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, củng cố, nâng cao chất lượng giảng dạy; Về chỉ đạo các hoạt động chuyên môn; Về công tác đổi mới giáo trình tài liệu, phát triển chương trình đào tạo. Ở môi trường đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra trong cả nước thì vai trò, vị trí của đội ngũ giảng viên trực tiếp đứng lớp là vô cùng quan trọng. Hội đồng chuyên môn đang từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên chủ lực của Nhà trường. Trong năm 2020, Hội đồng chuyên môn đã tích cực triển khai việc thẩm định, sát hạch giảng viên và phân công giảng dạy cho giảng viên ba khoa. Đồng thời cũng tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm thực tế để giảng viên nâng cao trình độ, kiến thức về thực tế, phục vụ tốt công tác giảng dạy.

Toàn cảnh cuộc họp

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, Hội đồng chuyên môn đã đề ra phương hướng và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2021 như: Tập trung củng cố đội ngũ giảng viên của Nhà trường; Tăng cường các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; Tiếp tục đổi mới giáo trình tài liệu, phát triển đa dạng các chương trình đào tạo. Đổi mới hoạt động sinh hoạt thường kỳ của các thành viên Hội đồng chuyên môn theo hướng hiệu quả, thiết thực; Tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề; Phối hợp mời các chuyên gia có kinh nghiệm ở các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ về giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và tích cực, cuộc họp Tổng kết Công tác năm 2020 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng chuyên môn đã kết thúc và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp./.

Ban biên tập