Ngày 22/12/2020, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021”. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BGH, BCH Công đoàn và toàn thể đảng viên của 02 chi bộ tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội Nghị

Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Đảng ủy Vũ Văn Chiến, đồng chí Trịnh Văn Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Hội nghị đã được nghe Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra do đồng chí Vũ Văn Chiến trình bày. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cùng các kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng đảng; công tác tổ chức - cán bộ... Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra, năm 2020, Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí trịnh Văn Toàn Phó Bí thư đảng bộ báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Qua các bài tham luận cho thấy, các đơn vị trực thuộc Nhà trường đều được lãnh đạo toàn diện, từng bước phát triển, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Toàn Đảng bộ có sự thông suốt về tư tưởng, đường lối lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực thực hiện công việc với trách nhiệm cao nhất, có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ mọi người. Đảng bộ cũng đã xây dựng và lãnh đạo được các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đoàn kết, tập hợp được sức mạnh tập thể, chung tay góp sức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung.

Đánh giá chung năm 2020, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đã phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, có chất lượng và hiệu quả, trong đó nhiều nội dung về công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển đảng viên… đặc biệt sự lãnh đạo của BGH đối với các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường Vũ Văn Chiến nhấn mạnh: trong thời gian tới, Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra cần nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương thức lãnh đạo, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân, tập hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ cấp trên và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao./.

Ban biên tập