Sáng 05/8/2020, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và chủ trì Hội nghị.

Ông Vũ Văn Chiến Bí thư Đảng ủy HTrg Nhà trường chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy yêu cầu mỗi đồng chí đảng viên tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trịnh Văn Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy - Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra trình bày nội dung dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo cho thấy, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra trong thời gian qua đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ông Trịnh Văn Toàn Phó Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng Nhà trg báo cáo sơ kết Hnghi

Trong 6 tháng đầu năm 2020 với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Báo cáo đã chỉ rõ Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra luôn bám sát thực tiễn để kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề đặt ra tại cơ sở. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh được quan tâm toàn diện và được thực hiện từ chi bộ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, các chi bộ hoạt động đúng định hướng, bám sát các chương trình công tác đề ra; động viên được cán bộ, viên chức, người lao động phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng ổn định và lớn mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đối với các mảng công tác chuyên môn, bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và triển khai một cách thường xuyên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ để ra. Mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đường lối quan điểm chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Thanh tra Chính phủ và của Trường. Đặc biệt, kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2020, Nhà trường đã tổ chức đào tạo được 19 khóa cho 1680 học viên, đạt 61,53% so với kế hoạch được Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Báo cáo cũng nêu rõ một số hạn chế như chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ chưa cao. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy đối với hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, quần chúng còn chưa chặt chẽ. Chi bộ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Nha Trang với nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và lưu trú cho cán bộ ngành thanh tra và học viên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho nên việc lãnh đạo của các chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gặp khó khăn. Các phòng, khoa cần phối hợp nhuần nhuyễn hơn trong việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động khác trong trường.

Đặc biệt báo cáo nêu rõ cuối năm 2019, đầu năm 2020 có sự bùng phát của dịch bệnh Covid 19 với những diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, Trường Cán bộ Thanh tra không nằm ngoài sự tác động đó. Dịch bệnh Covid - 19 ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ nhân viên, người lao động tại nhà trường.

Phát biểu tại Hội nghị, các đảng viên cơ bản nhất trí với báo cáo do Đảng ủy chuẩn bị. Báo cáo đã đề cập toàn diện các mặt công tác; nêu rõ thành tích, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng như vạch ra được những nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2020. Để hoàn thiện báo cáo, tại Hội nghị các đảng viên cũng góp ý thêm những thành công và hạn chế đối với từng Chi bộ và Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra.

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, thay mặt Đảng ủy đã tổng kết những nội dung chính tại Hội nghị; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra cần triển khai ngay để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan trong 6 tháng cuối năm. Đứng trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid - 19, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, mà trước hết là các đồng chí đảng viên phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Huy Hoàng Đảng ủy viên Đảng bộ Trường CBTT phát biểu tại HNghi

Ông Doãn Trung Thông Bí thư Chi bộ Giảng viên Đào tạo phát biểu tại HNghi

Ban biên tập