Sáng 27/7/2020, tại Phòng 301, Tòa nhà Liên hợp 13 tầng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì cuộc Họp giao ban Ban Giám hiệu, đánh giá công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong BGH; Trưởng Phòng Đào tạo; Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức; Trưởng Phòng Quản trị Tài vụ và đại diện phòng Khoa học Thông tin và Tư liệu.

Ông Vũ Văn Chiến Hiệu trưởng trường CBTT chủ trì cuộc họp giao ban BGH tháng 7

Trong tháng 7, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của BGH, tập thể Nhà trường cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm đề ra. Về hoạt động tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng từ 20/6 - 20/7/2020, Nhà Trường đã tổ chức triển khai 07 lớp cho 797 học viên, trong đó: 01 lớp Thanh tra viên chính cho 116 học viên, 05 lớp Thanh tra viên cho 481 học viên. Ngoài ra, Nhà trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở khu vực phía nam tổ chức 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành cho 200 cán bộ an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng diễn ra đúng tiến độ. Hoạt động bồi dưỡng, phát triển giảng viên; Hoạt động nghiên cứu khoa học; Công tác Thông tin và Tư liệu; công tác Hành chính, Tổ chức; Công tác Quản trị, Tài vụ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc họp giao ban các đồng chí trong BGH và đại diện các phòng ban của Nhà trường đã trao đổi, thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến xoay quanh việc duy trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, khoa; đồng thời các phòng, khoa chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh theo nhu cầu nhà trường và theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt đối với Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên (còn gọi là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại Nha Trang) cần từng bước tự chủ.

Hiệu trưởng Nhà trường đã kết luận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng. Ông ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Nhà trường, bên cạnh đó, cần nhanh chóng tìm các giải pháp để giải quyết những tồn tại của tháng 7, tiếp tục cố gắng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2020. Đồng thời ông nhấn mạnh: do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường cần thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ; tích cực triển khai các biện pháp về phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng các mặt công tác của Nhà trường./.

Ban Biên tập