Sáng 30/6/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP K03-2020. Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, TTVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu khai giảng khóa học.

Ban Biên tập