IMG 0117Chiều 08/7/2019, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Vũ Văn Chiến, Thanh tra viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì Hội nghị. Hội nghị vinh dự với sự tham dự, chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh.

Thay mặt Ban Giám hiệu, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo cho thấy, Trường Cán bộ Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác từ chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; công tác phát triển giảng viên; biên soạn giáo trình; thông tin và tư liệu; tuyên truyền và thư viện; tổ chức, hành chính; quản trị, tài vụ… trong đó nhấn mạnh về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, nhà trường đã tổ chức 47 lớp cho 4331 học viên: Tổ chức được 15/28 lớp cho 1.318 học viên (hoàn thành 107% chỉ tiêu mở lớp 6 tháng đầu năm được giao); 29 lớp đào tạo Thanh tra chuyên ngành cho 2.479 cán bộ an toàn vệ sinh thực phẩm và 3 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư cho 534 cán bộ, công chức tỉnh Kiên Giang, Bình Dương.

IMG 0046

Bên cạnh đó, công tác quản lý giảng dạy và hoạt động chuyên môn cũng có nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, Nhà trường chủ trương đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn của các khoa giảng viên, tổ chức Hội thảo chuyên đề, mời các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm thực tế. Xây dựng 03 khoa chuyên môn thành một khối thống nhất, phát huy vai trò tự chủ của giảng viên trong chuyên môn; Tăng cường quá trình tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng; động viên, khuyến khích giảng viên, viên chức đăng ký sinh hoạt chuyên môn cùng các khoa nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong hoạt động tổ chức giảng dạy. Kết quả 6 tháng đầu năm, các phòng, khoa đã hoàn thành đăng ký 05 đề tài nghiên cứu khoa học.

Công tác biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học thông tin tư liệu cũng được chú trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy cũng như tìm hiểu chuyên sâu về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo công tác sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

IMG 0088

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác của Trường Cán bộ Thanh tra trong 6 tháng vừa qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đề nghị trong thời gian tới Trường Cán bộ Thanh tra cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; nghiên cứu đổi mới khung chương trình, nâng cao chất lượng giáo trình, tài liệu, trọng tâm là tài liệu đào tạo, bồi dưỡng Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên và làm tốt công tác nhân sự; đề cao vai trò, năng lực cá nhân người lãnh đạo cũng như sức mạnh tập thể; sớm hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công, Đề án tự chủ tài chính.

Kết luận tại Hội nghị, Ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra thay mặt Ban Giám hiệu lĩnh hội sự chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng thanh tra Chính phủ. Đồng thời, ông nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo mà TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày, ông cũng thống nhất với nhiều ý kiến do đại diện các phòng, khoa phát biểu. Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, trong thời gian tới, Trường cần nỗ lực phát huy những kết quả công tác đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, các phòng, khoa cần tập trung thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng 06 tháng cuối năm 2019. Nhà trường cũng cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo, chú ý phát triển giảng viên, nhất là giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp và một số công tác khác./.

Ban Biên tập