Ngày 06/7/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm khóa 29 năm 2019 cho 126 học viên. Tiến sĩ Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu bế giảng khóa học.

fb3b91af5283b6ddef92

Ban Biên tập