Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Trường Cán bộ Thanh tra, ngày 05/6/2019 Khoa Nghiệp vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo phối hợp với Thanh tra tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tế về nghiệp vụ tiếp công công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Tham dự hội thảo có Thạc sĩ Doãn Trung Thông, Trưởng khoa Nghiệp vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Trường Cán bộ Thanh tra; các giảng viên Khoa Nghiệp vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo; Thanh tra tỉnh Lào Cai có đồng chí Đàm Quang Vinh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai cùng các đồng chí lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 1; tham dự Hội thảo còn có đồng chí Đinh Đắc Trí và đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó trưởng Ban tiếp công dân tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu đến từ Ban tiếp công dân tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi Hội thảo, Thạc sĩ Doãn Trung Thông, Trưởng khoa Nghiệp vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Trường Cán bộ Thanh tra bày tỏ mong muốn Thanh tra tỉnh Lào Cai và Ban tiếp công dân tỉnh Lào Cai trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Lào Cai; việc vận dụng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; những bất cập giữa lý luận và thực tiễn giải quyết vụ việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Lào Cai. Thông qua buổi Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Lào Cai, Nhà trường mong muốn sẽ rút ra được những kinh nghiệm trong việc soạn thảo, xây dựng giáo trình giảng dạy hiệu quả hơn; giúp việc giảng dạy của giảng viên trên lớp gắn được lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của ngành trong thời gian tới.

lsaknflsjglsdgkgfjfg

Thạc sĩ Doãn Trung Thông, Trưởng Khoa NVGQKNTC và đồng chí Đàm Quang Vinh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 và Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp. Hàng năm UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các ngành, địa phương thường xuyên rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài, kịp thời báo cáo Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo xử lý giải quyết.

Nhiều vụ việc đã được giải quyết, xử lý dứt điểm, người dân không còn khiếu kiện. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều và có diễn biến phức tạp; vẫn còn có những vụ việc tồn đọng, phức tạp chưa xử lý dứt điểm, người dân vẫn đến các trụ sở tiếp công dân các cấp và gửi đơn thư khiếu kiện.

Cùng với việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của người dân đã được các ngành, các cấp thực hiện theo đúng qui định; việc tiếp nhận, xử lý đơn đầy đủ, kịp thời, xử lý chính xác và hạn chế thấp nhất để tồn đọng. Bên cạnh những việc làm được, các đại biểu cũng chia sẻ về những hạn chế trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo như: Năng lực, trình độ và kỹ năng của một số cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không đồng đều, một số chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; đặc biệt ở một số xã trên địa bàn huyện.

Đối với cấp cơ sở, cán bộ làm công tác tham mưu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hầu hết kiêm nhiệm nên kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và việc bố trí, sắp xếp công việc và dành cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều hạn chế.

Vẫn còn một số địa phương, cơ sở quan tâm chưa đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thủ trưởng đơn vị chưa thường xuyên tiếp công dân; việc xử lý đơn thư, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo một số còn xảy ra sai sót về trình tự, thủ tục, thời gian, kiến nghị xử lý...

mdlsgjlsdjglkdsg

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Qua buổi Hội thảo các đại biểu đến từ Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh Lào Cai đã chia sẻ những thông tin về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, những kinh nghiệm thực tế trong quá trình tác nghiệp giúp các giảng viên của Khoa Nghiệp vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trường Cán bộ Thanh tra có thêm kiến thức thực tế, kinh nghiệm để vận dụng trong quá trình giảng dạy. Bên cạnh đó, có thêm cơ sở xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng khung chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, đồng thời các giảng viên cũng trao đổi những vấn đề lý luận gắn với thực tiễn của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình tác nghiệp của cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tiếp công dân củng cố thêm kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình vận dụng quy định pháp luật vào giải quyết các vụ việc cụ thể./.

ThS Đặng Thùy Trâm - Giảng viên Khoa NVGQKN,TC