Chiều 07/5/2019, Khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức Hội thảo báo cáo kinh nghiệm học tập tại Hồng Kông. Tham dự Hội thảo có ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra; giảng viên 3 khoa. Thạc sỹ Doãn Trung Thông, Trưởng Khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo (Khoa NVII) chủ trì Hội thảo.

Khoa Nghiệp vụ II Hội thảo

Hội thảo tập trung với chủ đề: “Tham khảo mô hình giáo dục phòng ngừa tham nhũng của ICAC - HongKong”. Thạc sỹ Doãn Trung Thông, Trưởng Khoa NV II chia sẻ đôi nét về quá trình hình thành và tổ chức hoạt động của ICAC Hồng Kông; Kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng; Những bài học rút ra từ khóa học.

Tại Hội thảo, Thạc sỹ Doãn Trung Thông nhấn mạnh: “Qua nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và kết quả đạt được của ICAC HongKong cho thấy, để ICAC đạt thành công là do đã làm tốt công tác hoạch định chiến lược tổng thể về phòng chống tham nhũng, với việc xác định nội dung, trọng tâm, trọng điểm, bước đi, cách thức tiến hành một cách thận trọng và chính xác.”

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho rằng: “Nhà trường có thể tham khảo mô hình xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng về phòng ngừa tham nhũng của ICAC làm cơ sở phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Giảng viên 3 khoa có thể nghiên cứu cách tiếp cận của ICAC để bổ sung vào nội dung giảng dạy các chuyên đề hiện nay.”

IMG 9915

Hội thảo diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc. Kết thúc buổi Hội thảo đã thu được nhiều thông tin, kinh nghiệm quý báu, đặc biệt cần thiết cho đội ngũ giảng viên của Nhà trường./.

Ban Biên tập