Trong ba ngày 09,10,16/04/2019, Hội đồng khoa học Trường Cán bộ Thanh tra tiến hành họp duyệt thuyết minh đề tài khoa học cho các chủ nhiệm đăng ký thực hiện đề tài khoa học năm 2019.

Tham dự các cuộc họp có TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường Cán bộ Thanh tra; TS.Trịnh Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học; Tham dự các cuộc họp còn có ông Vũ Văn Chiến, TTVCC, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra; TS. Trương Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng; đồng thời Nhà trường còn mời các chuyên gia ở các Cục, Vụ tại Thanh tra Chính phủ cùng các chủ nhiệm đăng ký thực hiện đề tài khoa học năm 2019.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch các Hội đồng Thẩm định Thuyết minh đề tài khoa học, các chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 cũng như tóm tắt hướng nghiên cứu trước Hội đồng. Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt Thuyết minh, báo cáo tóm tắt hướng nghiên cứu, tiến độ thực hiện, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, góp ý một cách sôi nổi, đặc biệt là những ý kiến góp ý của đồng chí Hiệu trưởng Vũ Văn Chiến; TS.Nguyễn Huy Hoàng; TS. Trịnh Văn Toàn; TS.Trương Thị Kim Dung; ông Phan Văn Hải- nguyên Trưởng phòng Tiếp công dân, Ban TCDTW; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Trưởng ban TCDTW; ông Ngô Chí Thành- nguyên Phó Cục trưởng Cục II, TTCP …, các ý kiến đều nhấn mạnh về việc xác định mục tiêu nghiên cứu của đề tài từ đó đưa ra cách tiếp cận. Đồng thời cần chú trọng việc nghiên cứu, đào sâu về lý luận và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, yêu cầu các đề tài phải có giá trị ứng dụng vào giảng dạy và các hoạt động của Nhà trường; nội dung đề tài phải được nghiên cứu nghiêm túc, công phu.

Tại các cuộc họp, Hội đồng đã xem xét đánh giá về tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, tiến độ, dự kiến sản phẩm, nhu cầu sử dụng kinh phí, khả năng ứng dụng và phát triển của các đề tài khoa học năm 2019. Kết quả đánh giá cho điểm như sau:

- Phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu nghiên cứu đề tài“Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Dương Mạnh Hùng, Trưởng phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu làm chủ nhiệm đạt 73,3 điểm.

- Khoa Nghiệp vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo nghiên cứu 02 đề tài: “Kỹ năng chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban tiếp công dân”được điều chỉnh lại tên là: “Kỹ năng quản lý, điều hành của Trưởng Ban tiếp công dân” do ThS. Doãn Trung Thông, Trưởng khoa làm chủ nhiệm đạt 87,0 điểm; Đề tài “Công tác của Trưởng đoàn xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo” do ThS. Phạm Tuấn Anh, giảng viên làm chủ nhiệm đạt 75,0 điểm.

- Khoa Quản lý nhà nước và Phòng, chống tham nhũng nghiên cứu đề tài “Xây dựng khung chương trình, nội dung chương trình về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị” do TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng khoa làm chủ nhiệm đạt 84,6 điểm.

Các buổi họp duyệt thuyết minh đề tài khoa học mang lại nhiều giá trị tích cực cả về lý luận và thực tiễn cho Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia.

Các Hội đồng đều thống nhất thông qua đề tài, đề nghị các chủ nhiệm đề tài sớm hoàn chỉnh lại Thuyết minh đề tài để được phê duyệt theo quy định và làm các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện theo tiến độ./.

Dưới đây là một số hình ảnh làm việc của Hội đồng Khoa học:

IMG 9784

IMG 9790

IMG 9847

IMG 9872

Ban Biên tập