Sáng ngày 21/3/2019, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-TCBTT ngày 01/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đã tiến hành phiên họp đầu tiên, bàn về công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong năm 2019.

IMG 9725

TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên của Hội đồng và đại diện Lãnh đạo các Khoa.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng Khoa học và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng, Hội đồng Khoa học thống nhất các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019 như sau: Các Khoa, Phòng tập trung nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Khoa:

- Khoa Quản lý nhà nước và Phòng, chống tham nhũng nghiên cứu đề tài “Xây dựng khung chương trình, nội dung chương trình về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị” do TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng khoa làm chủ nhiệm;

- Khoa Nghiệp vụ Thanh tra nghiên cứu đề tài“Thực hiện quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm và bảo hiểm xã hội” do ThS. Lê Ngọc Thiều, Trưởng khoa làm chủ nhiệm;

- Khoa Nghiệp vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo nghiên cứu 02 đề tài: “Kỹ năng chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban tiếp công dân” do ThS. Doãn Trung Thông, Trưởng khoa làm chủ nhiệm và “Công tác của Trưởng đoàn xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo” do ThS. Phạm Tuấn Anh, giảng viên làm chủ nhiệm;

- Phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu nghiên cứu đề tài“Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Dương Mạnh Hùng, Trưởng phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu làm chủ nhiệm.

IMG 9720

Để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy của các cán bộ, giảng viên Nhà trường, qua đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bên cạnh việc nghiên cứu các đề tài, chuyên đề khoa học, Hội đồng Khoa học thống nhất trong 01 năm, mỗi giảng viên viết ít nhất 01 bài viết nghiên cứu trao đổi để đăng trên Trang website Nhà trường. Đây là một nội dung bắt buộc, thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên. Hội đồng định hướng các bài viết có thể bàn luận, trao đổi về hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng và các bài viết chuyên sâu, nghiên cứu để cải tiến phương pháp làm việc và hoạt động chuyên môn của các Khoa, Phòng.

Những định hướng và nội dung nêu trên sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra trong thời gian tới./.

Thùy Trang - Ban Biên tập