Thực hiện chương trình công tác năm 2019. Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 02/3/2019 Khoa Nghiệp vụ Thanh tra đã tổ chức đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác thanh tra tại 02 cơ quan Kiểm tra-Thanh tra (Thành phố Uông Bí và huyện Hoành Bồ) và 03 Thanh tra Sở (Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra Sở Lao động -TB&XH, Thanh tra Sở Khoa học & Công nghệ) trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh.

Tại các buổi trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác thanh tra, các báo cáo viên đều là Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra của Thanh tra Sở và cơ quan Kiểm tra - Thanh tra. Các báo cáo viên đã trao đổi những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong công tác thanh tra, từ bước chuẩn bị thanh tra, bước tiến hành thanh tra, bước kết thúc một cuộc thanh tra đến việc thực hiện kết luận thanh tra, theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra. Ngoài ra, các báo cáo viên cũng trao đổi một số tình huống thường gặp trong quá trình thanh tra và một số kinh nghiệm xử lý tình huống cũng như những bất cập trong thực tiễn khi thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra như: thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra… Riêng với tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thí điểm hợp nhất 100% giữa kiểm tra và thanh tra ở cấp huyện, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể do vậy vẫn tồn tại 02 dấu, quyền lợi của các thanh tra viên cũng chưa biết thực hiện thế nào trong khi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính tổ chức năm 2019 sắp đến. Các giảng viên Khoa Nghiệp vụ Thanh tra đã đưa ra những tình huống trong giảng dạy, cũng như những tình huống thực tế mà học viên trao đổi khi giảng dạy để cùng các đơn vị thanh tra trao đổi, thảo luận như: soạn thảo các văn bản, thực hiện và sử dụng các quyền, xử lý chồng chéo, trùng lắp… trong thanh tra. Các cơ quan Thanh tra cung cấp một số hồ sơ cuộc thanh tra mang tính chất điển hình để các giảng viên nghiên cứu và làm tài liệu bổ trợ cho ví dụ thực tế trong quá trình giảng day./.

Một số hình ảnh tại các buổi trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác thanh tra:

lsgdldsgluongbi

TC

LĐ

SKH

shglsdhglfdhhb

Khoa Nghiệp vụ Thanh tra