Sáng 18/01/2019, Vụ Hợp tác quốc tế đã phối hợp với Cục Phòng, Chống tham nhũng, Vụ Pháp Chế, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam (bà Laurence Mezin, Trưởng phòng Pháp luật và Quản trị) đã thảo luận về định hướng hợp tác giữa hai Cơ quan trong năm 2019. Đại diện Trường Cán bộ Thanh có tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Thạc sĩ Dương Mạnh Hùng, Trưởng phòng Khoa học Thông tin và Tư liệu tham dự.

Hai bên đã thảo luận về việc tiếp tục xúc tiến chuẩn bị cho chuyến thăm và làm việc tại Pháp của Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ dẫn đầu trong năm 2019. Tiếp đó, hai bên đã bàn đến việc hỗ trợ cho các hoạt động của Thanh tra Chính phủ trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng; Tìm hiểu kinh nghiệm của Pháp về kê khai tài sản, thu nhập và các biện pháp hữu hiệu nhằm xử lý vi phạm trong quá trình kê khai và việc xử lý tài sản bất minh; Về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng mà AFA đang áp dụng cho các cơ quan và doanh nghiệp; Bàn về khả năng triển khai hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ và các hoạt động hợp tác khác…

Trên cơ sở kết quả buổi làm việc, chúng ta mong muốn sẽ triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác mà hai bên đã thống nhất về nguyên tắc. Đảm bảo yêu cầu an ninh, đối ngoại theo quy định hiện hành về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ; đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Kết thúc buổi làm việc, tin tưởng về phía Thanh tra Chính phủ sẽ có thêm kinh nghiệm quốc tế để triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, cũng như hợp tác về nhiều mặt với Đại sứ quán Pháp trong thời gian tới./.

Ban Biên tập