Sáng 24 tháng 01 năm 2019, Hội đồng chuyên môn, Hội đồng khoa học Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Tổng kết công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có tiến sĩ Trịnh Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn - Phó Hiệu trưởng; tiến sĩ Trương Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội đồng khoa học - Phó Hiệu trưởng và các thành viên của Hội đồng cũng có mặt.

Hội đồng đã tổng kết, đánh giá những kết quả mà Nhà trường đã đạt được trong một năm qua về các mặt như sau: Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Nhà trường; Về Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, củng cố, nâng cao chất lượng giảng dạy; Về chỉ đạo các hoạt động chuyên môn; Về công tác đổi mới giáo trình tài liệu, phát triển chương trình đào tạo; Về việc nghiên cứu các chuyên đề khoa học; Về việc tổ chức hội thảo; Hướng tới hoạt động tổ chức Hội nghị khoa học. Ở môi trường đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra trong cả nước thì vai trò, vị trí của cán bộ, giảng viên trực tiếp đứng lớp là vô cùng quan trọng. Hội đồng chuyên môn và Hội đồng khoa học của Nhà trường đang từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chủ lực này. Trong năm 2018, Hội đồng chuyên môn đã tích cực triển khai việc thẩm định, sát hạch giảng viên, dự giờ giảng và phân công giảng dạy cho giảng viên ba khoa. Đồng thời cũng tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm thực tế để giảng viên nâng cao trình độ, kiến thức về thực tế, phục vụ tốt công tác giảng dạy. Việc nghiên cứu các chuyên đề khoa học cũng được các giảng viên tích cực nghiên cứu theo hướng phục vụ trực tiếp cho nội dung bài giảng mà giảng viên đang nghiên cứu để giảng dạy. Với số lượng 12 chuyên đề khoa học năm 2018 đã được các Hội đồng đánh giá tương đối đồng đều và đều đạt kết quả nghiệm thu.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Hội đồng chuyên môn, Hội đồng khoa học của Nhà trường đã đề ra phương hướng và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học trong năm 2019 như: Tập trung củng cố đội ngũ giảng viên của Nhà trường; Tăng cường các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; Đổi mới hoạt động sinh hoạt thường kỳ của các thành viên Hội đồng chuyên môn theo hướng hiệu quả, thiết thực; Tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề; Phối hợp với các cục, vụ, Thanh tra Chính phủ để giảng viên được tham gia các đoàn thanh tra và tiếp cận tài liệu thực tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn và chất lượng giảng dạy của giảng viên. Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học: chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Phòng, Khoa; đề tài khoa học trọng điểm cấp Trường; chuyên đề khoa học độc lập; hoạt động biên soạn giáo trình tài liệu…

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và tích cực, Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng chuyên môn, Hội đồng khoa học đã kết thúc và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp./.

Ban biên tập