Sáng 05/01/2019, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019”. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BGH, BCH Công đoàn; Chi hội cựu chiến binh; Chi đoàn TNCSHCM và toàn thể đảng viên của 02 chi bộ tại Hà Nội.

49301942 290882078282074 8813885104620306432 n

Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Đảng ủy Vũ Văn Chiến, đồng chí Trịnh Văn Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Hội nghị đã được nghe thông báo về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018; Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra do đồng chí Vũ Văn Chiến trình bày. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cùng các kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng đảng; công tác tổ chức - cán bộ... Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra, năm 2018, Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Qua các bài tham luận cho thấy, các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Nhà trường đều được lãnh đạo toàn diện, từng bước phát triển, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Toàn Đảng bộ có sự thông suốt về tư tưởng, đường lối lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực thực hiện công việc với trách nhiệm cao nhất, có nhận thức tích cực, thấm nhuần lời dạy của Bác về các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có quan điểm và hành động đúng đắn về đạo đức người cán bộ thanh tra, xây dựng, giữ gìn đời tư trong sáng, giản dị, có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ mọi người. Đảng bộ cũng đã xây dựng và lãnh đạo được các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đoàn kết, tập hợp được sức mạnh tập thể, chung tay góp sức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung.

Đánh giá chung năm 2018, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đã phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, có chất lượng và hiệu quả, trong đó nhiều nội dung về công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển đảng viên… đặc biệt sự lãnh đạo của BGH đối với các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường Vũ Văn Chiến nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương thức lãnh đạo, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân, tập hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ cấp trên và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

gnmdfk.hklfd

49503118 294235907791279 5069052593242636288 n

49855602 227166698212522 8398914469811453952 n

Ban Biên tập