Chiều 11/12/2018, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị, về phía Thanh tra Chính phủ có tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ - Thanh tra Chính phủ; Về phía Nhà trường có đồng chí Vũ Văn Chiến, TTVCC, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng có mặt.

IMG 2403

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Chiến, TTVCC, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt và chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham dự hội nghị phải nghiêm túc tham gia và đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo và góp phần thành công Hội nghị.

IMG 2346

Mở đầu chương trình Hội nghị, tiến sĩ Trương Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng, thay mặt Ban Giám hiệu trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Bản dự thảo đã tập trung đánh giá các mặt của Nhà trường, đặc biệt về công tác đào tạo cụ thể trong năm 2018, Trường Cán bộ Thanh tra đã thực hiện được 32/28 cho 2.422 học viên lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được giao. Trong đó Nhà trường đã thực hiện được 30 khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp; 2 khoá đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra cho 27 học viên là cán bộ thanh tra của Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về pháp luật thanh tra, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng… của các bộ, ngành, địa phương, nhà trường đã tổ chức 27 khoá về bồi dưỡng nghiệp vụ Tiếp công dân và xử lý đơn thư, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra và cập nhật kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho hơn 3.400 học viên.

Về công tác xây dựng chương trình, rà soát, sửa đổi bổ sung và biên soạn tài liệu, giáo trình được chú trọng, tổ chức thực hiện. Đối với các tài liệu phục vụ lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức ngắn hạn nhà trường đã xây dựng khung chương trình, từng bước hoàn thiện nhiều bộ tài liệu làm phong phú thêm các chương trình đào tạo bồi dưỡng. Để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, bôid dưỡng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã tạo điều kiện trong việc nhà trường tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại Hàn Quốc.

Trong năm 2018, thực hiện nghị quyết của Ban cán sự đảng, quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, nhà trường đã hoàn thành việc tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, tài chính từ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng miền Trung - Tây Nguyên. Cơ sở vật chất được Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quan tâm, đầu tư, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, nhà trường đã tham mưu, đề xuất cơ chế sử dụng tài sản. Đến nay, cơ bản hoàn thành dự thảo đề án sử dụng tài sản công trình Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác, trong dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 cũng chỉ rõ một số tồn tại cần khắc phục như cán bộ, giảng viên nhìn chung còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chất lượng hệ thống giáo trình, tài liệu ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng còn chậm đổi mới, chưa theo kịp thực tiễn. Về công tác quản lý tài chính, tài sản nhà trường còn lúng túng trong việc xác định mô hình, cơ chế của việc khai thác, sử dụng tài sản có hiệu quả, tránh lãng phí. Về cơ bản bản dự thảo đã tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác trong năm 2018; chỉ rõ các nhiệm vụ cấp thiết, những vấn đề mới nảy sinh và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo nhà trường; của các đồng chí phụ trách các Phòng, Khoa. Các ý kiến phát biểu, tham luận chủ yếu tập trung báo cáo kết quả đã đạt được của Nhà trường đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại trên các mặt công tác của từng Phòng, Khoa trong năm 2018. Từ đó, đưa ra phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm tạo tiền đề phát triển cho năm 2019.

IMG 2424

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó tổng Thanh tra Chính Phủ, Phụ trách nhà trường đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban giám hiệu, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại nhà trường. Đặc biệt về công tác đào tạo cho thấy chất lượng từng bước nâng lên, được học viên và các bộ, ngành, địa phương đánh giá cao. Phó tổng Thanh tra đánh giá Nhà trường đã giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu tập thể nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đào tạo, tổ chức triển khai có hiệu quả trong đó trọng tâm là tổ chức các khoá học đã được giao trong kế hoạch. Đồng thời Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới khung chương trình, tài liệu, giáo trình. Trước bối cảnh các đạo luật mới liên quan đến ngành thanh tra có hiệu lực vì vậy Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Nhà trường cần nghiên cứu rà soát, báo cáo, phối hợp với vụ Tổ chức đề xuất làm mới khung chương trình để đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Bên cạnh đó Nhà trường cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm cải thiện về nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ sau khi sáp nhập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Miền Trung - Tây Nguyên vào Trường Cán bộ Thanh tra thì đây là đơn vị có quy mô lớn nhất Thanh tra Chính phủ. Vì vậy trong thời gian tới Nhà trường cần tiếp tục duy trì công tác quản lý bảo trì, bảo dưỡng, chế độ kiểm kê, cải tạo, sửa chữa và từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị để sử dụng hiệu quả.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh: từ các kết quả đã đạt được trong năm 2018, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Nhà trường phải nỗ lực phấn đấu theo phương châm đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm để từng bước xây dựng và phát triển Trường Cán bộ Thanh tra ngày càng lớn mạnh.

Tiếp thu ý kiến và kết luận Hội nghị đồng chí Vũ Văn Chiến gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đặc biệt tới tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã luôn quan tâm và giúp đỡ Nhà trường. Đồng chí Vũ Văn Chiến cũng biểu dương những đóng góp vào kết quả công tác trong năm 2018 của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường. Ngoài ra, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 

IMG 2326

Cũng tại Hội nghị đã tiến hành bình xét các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua, thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Hội nghị đã đạt được sự nhất trí và đồng thuận cao. Đồng chí Vũ Văn Chiến kết luận và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần phát huy tốt các mặt công tác đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019./.

Ban biên tập