IMG 2247Trong thời gian từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức nghiệm thu 12 chuyên đề khoa học năm 2018. Tham dự các buổi nghiệm thu chuyên đề khoa học có Hội đồng đánh giá, nghiệm thu, các cán bộ, giảng viên 3 khoa và đại diện Phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu cũng tới dự.

Mở đầu các buổi đánh giá, nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng thống nhất về phương pháp, nội dung đánh giá, nghiệm thu và yêu cầu các đồng chí trong Hội đồng làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đánh giá đúng giá trị khoa học cũng như giá trị ứng dụng của chuyên đề.

IMG 2074

Chủ nhiệm từng chuyên đề báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu, sau đó các đồng chí trong Hội đồng và các đại biểu tham dự đã có những trao đổi, nhận xét, đánh giá thẳng thắn, khách quan cũng như góp ý cụ thể để chuyên đề hoàn thiện hơn. Kết quả đánh giá nghiệm thu các chuyên đề khoa học năm 2018 như sau:

- Chuyên đề khoa học “Phương pháp thu thập, sử dụng chứng cứ trong giải quyết khiếu nại hành chính”, do ThS. Doãn Trung Thông làm chủ nhiệm, xếp loại khá;

- Chuyên đề khoa học “Nội dung giảng dạy kỹ năng nhận diện tâm lý người đi khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn tiếp xúc ban đầu của chuyên đề Quy trình kỹ năng tiếp công dân”, do ThS. Phạm Thị Thùy Dương làm Chủ nhiệm, xếp loại khá.

- Chuyên đề khoa học “Phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính”, do ThS. ThS. Phạm Hồng Lương làm chủ nhiệm, xếp loại khá;

- Chuyên đề khoa học “Phương pháp xây dựng Quyết định giải quyết khiếu nại hành chính”, do ThS. Phạm Tuấn Anh làm chủ nhiệm, xếp loại khá;

- Chuyên đề khoa học “Việc thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng về công khai, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư công”, do TS. Trần Thị Thúy làm chủ nhiệm, xếp loại khá;

- Chuyên đề khoa học “Phương pháp xây dựng báo cáo kết quả thanh tra khi kết thúc cuộc thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra”, do ThS. Lê Thanh Thủy làm chủ nhiệm, xếp loại “khá”;

- Chuyên đề khoa học “Giải quyết khiếu nại tại đơn vị sự nghiệp công lập những vấn đề lý luận và thực tiễn, do giảng viên Nguyễn Thị Hạnh làm chủ nhiệm, xếp loại khá;

- Chuyên đề khoa học Một số vấn đề về thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để ban hành quyết định thanh tra”, do giảng viên Lê Văn Chưởng làm chủ nhiệm, xếp loại khá;

- Chuyên đề khoa học “Phương pháp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên đoàn thanh tra đối với cuộc thanh tra hành chính”, do ThS. Nguyễn Thế Nghĩa làm chủ nhiệm, xếp loại khá;

- Chuyên đề khoa học “Việc sử dụng tình huống trong giảng dạy chuyên đề “Quy trình và kỹ năng tiếp công dân, do ThS. Đặng Thùy Trâm làm chủ nhiệm, xếp loại khá;

- Chuyên đề khoa học “Phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo”, do Phạm Thị Hường làm chủ nhiệm, xếp loại khá;

        - Chuyên đề khoa học “Nghiên cứu xây dựng nội dung giảng dạy về xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thanh tra”, do TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy làm chủ nhiệm, xếp loại khá;

Như vậy, 12 chuyên đề khoa học năm 2018 đều được Hội đồng đánh giá nghiệm thu với kết quả xếp loại khá. Nhìn chung, các chuyên đề được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có chất lượng, có thể ứng dụng vào nội dung bài giảng cho các giảng viên tiêu biểu như chuyên đề của TS Nguyễn Thị Hồng Thúy; Ths Nguyễn Tuấn Anh…

IMG 2172

Với tinh thần, trách nhiệm làm việc nghiêm túc, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự đã chỉ ra những thành công và hạn chế cần khắc phục đối với từng chủ nhiệm chuyên đề. Vì vậy, các buổi nghiệm thu đã diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và gặt hái được kết quả tốt đẹp./.

Hình ảnh tại các buổi nghiệm thu chuyên đề khoa học năm 2018:

IMG 2181

gjrdjyy

IMG 2308

IMG 2092

IMG 2108

IMG 2237

IMG 2119

IMG 2133

Ban Biên tập